Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

6. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. aprila 2011, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 15. april 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 14. april 2011V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bov ČETRTEK, 21. aprila 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 5. seje mestnega sveta, ki je bila 31. marca 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 5. seje mestnega sveta z dne 31. marca 2011

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija - GOLEA in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice odbora za gospodarstvo ter sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora za gospodarstvo in obrazložitev

Sklep o soglašanju z imenovanje direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica in obrazložitev

6. Predlog sklepa o potrditvi zaključnega računa proračuna MONG za leto 2010

Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in poročilo o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 – posebni del

Sklep o sprejemu letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad Mestne občine Nova Gorica za leto 2010 in soglasje k poslovnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2010 ter obrazložitev

7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o mestnem gozdu Panovec (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o mestnem gozdu Panovec in obrazložitev

Odlok o mestnem gozdu Panovec

8. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Kurja vas – dostopna cesta

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas – dostopna cesta in obrazložitev

Grafični prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta Kurja vas – dostopna cesta

9. Predlog odloka o spremembi odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (hitri postopek)

Odlok o spremembi odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in obrazložitev

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

Odlok o spremembi odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost

10. Predlog sklepa o seznanitvi s projektom priprave strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v goriški statistični regiji

Sklep o seznanitvi s projektom priprave strategije za zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v goriški statistični regiji in obrazložitev

Strategija za zmanjševanje neenakosti v zdravju s krepitvijo zdravja v goriški statistični regiji

11. Predlog sklepa o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici

Sklep o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici in obrazložitev

Redno letno poročilo o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje od 14.3.2010 do 10.3.2011

12. Predlog sklepa o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v MONG

Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

13. Predlog sklepa o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za morebitni primanjkljaj sredstev za bruto plače zaposlenih

Sklep o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za morebitni primanjkljaj sredstev za bruto plače zaposlenih in obrazložitev

Dopis Ministrstva za kulturo direktorjem javnih zavodov na področju kulture z dne 2.12.2010

Dopis Ministrstva za kulturo direktorjem javnih zavodov na področju kulture z dne 17.12.2010.

14. Predlog sklepa o zavzemu stališča do sprememb zakona o igrah na srečo (predlagatelj svetnik Miran Müllner)

Sklep o zavzemu stališča do sprememb zakona o igrah na srečo in obrazložitev – predlog svetnika Miran Müllnerja

Sklep MS MONG sprejet na izredni seji 6. maja 2010

Sklep o imenovanju komisije za pripravo predloga pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik 1. seje komisije za pripravo predloga pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik 2. seje komisije za pripravo predloga pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Zapisnik 3. seje komisije za pripravo predloga pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo v Sloveniji

Sklepi komisije za pripravo pripomb na osnutek strategije razvoja iger na srečo in obrazložitev

Koncesijska dajatev - HIT

15. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2001 – brezplačni prenos nepremičnine parc. št. 432/263 k.o. Stara Gora na MONG

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2001 – brezplačni prenos nepremičnine parc. št. 432/263 k.o. Stara Gora na MONG ter obrazložitev

Grafični prikaz parcele 432/263 k.o. Stara Gora

16. Predlog dopolnitve letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – zamenjava parc. št. 1721/3 k.o. Lokovec s parc. št. 119/5 in 119/7 k.o. Lokovec ter zamenjava parc. št. 1721/2 za parc. št. 111/3 k.o. Lokovec

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – zamenjava parc. št. 1721/3 k.o. Lokovec s parc. št. 119/5 in 119/7 k.o. Lokovec ter zamenjava parc. št. 1721/2 za parc. št. 111/3 k.o. Lokovec ter obrazložitev

Grafični prikaz parcele 111/3 k.o. Lokovec

Grafični prikaz parcele 119/5 k.o. Lokovec

Grafični prikaz parcele 119/7 k.o. Lokovec

Grafični prikaz parcele 1721/2 k.o. Lokovec

Grafični prikaz parcele 1721/3 k.o. Lokovec

Cenilno poročilo za parcele 119/5, 119/7 in 1721/3 k.o. Lokovec

Cenilno poročilo za parcele 111/3 in 1721/2 k.o. Lokovec

17. Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnine parc. št. 2939/14 in 2936/6, obe k.o. Bate ter parc. št. 5683/2 k.o. Osek.

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – nepremičnine parc. št. 2939/14 in 2936/6, obe k.o. Bate ter parc. št. 5683/2 k.o. Osek in obrazložitev

Grafični prikaz parcele 2936/6 k.o. Bate

Grafični prikaz parcele 2939/14 k.o. Bate

Grafični prikaz parcele 5683/2 k.o. OsekMatej Arčon
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti