Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

16. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. aprila 2012 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 13. april 2012
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-1/2012-3
Nova Gorica, 6. april 2012

 
V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 v ČETRTEK, 19. aprila 2012 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje mestnega sveta, ki je bila 15. marca 2012

 

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

 

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

 

4. Poročilo o izdanih sklepih 15. seje mestnega sveta z dne 15. marec 2012

Poročilo

 

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestne članice v komisijo za mednarodne odnose ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev 

Sklep o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije ter obrazložitev 

Sklep o podaljšanju mandata sedanjim članom Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o. ter obrazložitev

Sklep o ne soglasju z imenovanjem direktorja Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev


6. Predlog sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2011, ki izvajajo oz. organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG in so bili sofinancirani iz proračuna

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2011, ki izvajajo oz. organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju Mestne občine Nova Gorica in so bili sofinancirani iz proračuna ter obrazložitev

Poročilo o delu univerze v Novi Gorici

Univerza v Novi Gorici – struktura prihodkov in odhodkov za leto 2011

Vsebinsko leto poročilo VIRS Primorske za leto 2011

Predstavitev LUNG-a

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi gorici – letno poročilo za leto 2011

Poročilo o izvajanju visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Multimedijske komunikacije

 

7. Predlog sklepa o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2011 do 10. 3. 2012

Sklep o seznanitvi z rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2011 do 10. 3. 2012 ter obrazložitev

Redno letno poročilo o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2011 do 10. 3. 2012

 

8. Predlog sklepa o seznanitvi s programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2012 – 2015

Sklep o seznanitvi s programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2012 – 2015 ter obrazložitev

Program Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2012 – 2015

Raziskava o uporabi drog med šolsko populacijo v Mestni občini Nova Gorica

 

9. Predlog sklepa o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2011 

Sklep o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica ter poročilo o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2011

Realizacija proračuna občine Nova Gorica za leto 2011 – splošni del

Realizacija proračuna občine Nova Gorica za leto 2011 – posebni del

Sklep o seznanitvi ter poročilo o realizaciji Letnega načrta pridobivanja in letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2011

 

10. Predlog odloka o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan (hitri postopek)

Odlok o spremembi meje med naseljema Nova Gorica in Solkan ter obrazložitev

Grafična priloga – predlog spremembe območij naselij Nova Gorica in Solkan

 

11. Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 09027 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

Poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 09027 Finančne spodbude za razvoj podjetništva

 

12. Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v podprogramu 16039001 – Oskrba z vodo

Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v podprogramu 16039001 – Oskrba z vodo

 

13. Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v KS Prvačina

Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev v KS Prvačina

 

14. Predlog sklepa o sprejemu uradnega prečiščenega besedila odloka o  ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o sprejemu uradnega prečiščenega besedila odloka o  ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica, Odlok o  ustanovitvi Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo ter obrazložitev

 

15. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu zavoda Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k statutu zavoda Goriška lokalna energetska agencija Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo ter obrazložitev

Statut zavoda Goriška lokalna energetska agencija GOLEA – uradno prečiščeno besedilo

 

16. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

 

17. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica

 

18. Predlog odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o. (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunalna energetika d.o.o. ter obrazložitev

Sklep o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika d.o.o. Nova Gorica

Statut javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.


18A  Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici ter obrazložitev 

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje lokacijskega načrta Ob železniški postaji v Novi Gorici


19. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 4891/13 k.o. Branik, parc. št. 2241/3 in 2241/4 k.o. Solkan in parc. št. 430/17 k.o. Rožna Dolina

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 – prodaja parc. št. 4891/13 k.o. Branik, parc. št. 2241/3 in 2241/4 k.o. Solkan in parc. št. 430/17 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev

Geografski prikaz parc. št. 4891/13 k.o. Branik

Geografski prikaz parc. št. 2241/3 in 2241/4 k.o. Solkan

Geografski prikaz parc. št. 430/17 k.o. Rožna Dolina

 

20. Predlog letnega načrta oddaje nepremičnega premoženja MONG v najem v letu 2012 – zemljišče del parc. št. 347, del parc. št. 348 ter del parc. št. 349/3 k.o. Šmaver

Letni načrt oddaje nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v najem v letu 2012 – zemljišče del parc. št. 347, del parc. št. 348 ter del parc. št. 349/3 k.o. Šmaver ter obrazložitev

Cenitveno poročilo o višini zakupnine za kmetijska zemljišča

Grafična priloga

 

21. Predlog sklepa o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Adriaplin – parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica

Sklep o ustanovitvi stavbne pravice v korist imetnika stavbne pravice Adriaplin – parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Geografski prikaz parc. št. 760/6 k.o. Nova Gorica

 
Matej Arčon 
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti