Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo dne 5. novembra 2015 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 23. oktober 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-29/2015-3
Nova Gorica, 22. oktober 2015 
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 5. novembra 2015 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje mestnega sveta, ki je bila 24. septembra 2015
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Pogodba o financiranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnin

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške in Sklep o imenovanju nadomestne članice Nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške ter obrazložitev

Sklep predloga k imenovanju porotnikov kot predstavnikov Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Šempas ter obrazložitev


6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d., za leto 2014

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014 

Sklep o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG za leto 2014 ter obrazložitev

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

8.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2015 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 ter obrazložitev

Skrajšana obrazložitev

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015 – rebalans 2

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2015 – rebalans 2

9.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica 

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica  ter obrazložitev

Vloga za soglasje k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2015 in leto 2016 – LUNG

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2016

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali ter obrazložitev

Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali

15.    Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

16.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (druga obravnava) 

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1524 k.o. Nova Gorica 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1524 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Mapna kopija

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 458/1 k.o. Rožna dolina 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 458/1 k.o. Rožna dolina ter obrazložitev

Mapna kopija

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k.o. Prvačina.  

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1525/11, 1525/15 in 1525/16 k.o. Prvačina ter obrazložitev

Mapna kopija

20.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (6. maj 2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (24. september 2013)

21.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (hitri postopek) 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica
 
22.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

23.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica (hitri postopek).

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti