Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

29. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. julija 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 15. julij 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0010/2021-3
Nova Gorica, 15. julija 2021

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 29. julija 2021 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica
.
 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 17. junija 2021 in 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 6. julija 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Dodatni odgovor

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Branik ter obrazložitev

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica

Sklep v zvezi z nadstandardom v osnovnih šolah na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Seznam nadstandardnih zaposlitev v osnovnih šolah na dan 1. 5. 2021

Sklep Mestnega sveta

7.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

9.    Predlog Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (prva obravnava)

Odlok o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske ter obrazložitev

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2021 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna v obdobju 1.1. – 30.6.2021

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1.2021 – 30.6.2021 – I. splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1.1.2021 – 30.6.2021 – II. Posebni del

11.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 - rebalans 1, dopolnitev julij 2021

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

Grafični prikaz 3

Grafični prikaz 4

Grafični prikaz 5

Grafični prikaz 6

Grafični prikaz 7

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/8 k. o. Banjšice.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2519/8 k. o. Banjšice ter obrazložitev

Grafični prikaz

Predlog zapisnika 7. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (1. točka) vam bo posredovan naknadno.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti