Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

13. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 29. februarja 2024 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 15. februar 2024
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0001/2024-3
Nova Gorica, dne 15. februarja 2024

Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v četrtek, 29. februarja 2024 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. januarja 2024

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

Slika 1

Slika 2

Slika 3

Slika 4

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o Imenovanju Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda OŠ Čepovan ter obrazložitev

Sklep o podaji mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja pomočnika direktorice Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica ter obrazložitev - gradivo zaradi varstva osebnih podatkov ni objavljeno

6. Predlog Sklepa o podelitvi pooblastila za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti

Sklep o podelitvi pooblastila za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter obrazložitev

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z dokumentom »Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica za 2024-2026«

Sklep o seznanitvi z dokumentom »Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica za 2024-2026« ter obrazložitev

Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj turizma v Mestni občini Nova Gorica za 2024-2026

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog Odloka o izvajanju izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih sanitarij v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o izvajanju izbirne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih sanitarij v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o dopolnitvi Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

11. Predlog Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2021 – 2027 (prva obravnava)

Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2021 – 2027 ter obrazložitev

12. Predlog Odloka o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju proračunskih sredstev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o priznanjih Mestne občine Nova Gorica

14. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2024

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Obrazec 1; Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev

Obrazec 2a; Načrt razpolaganja z zemljišči - dopolnitev

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 22

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 23

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 24

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 25

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 26

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 27

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 28

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 29

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 30

Izsek iz PISO – načrt pridobivanja zap. št. 31

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 62

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 63

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 64

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 65

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 66

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 67

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 68

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 69

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 70

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 71

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 72

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 73

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 74

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 75

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 76

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 77

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 78

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 79

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 80

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 81

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 82

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 83

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 84

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 85

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 86

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 87

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 88

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 89

Izsek iz PISO – načrt razpolaganja zap. št. 90

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 420/291 k.o. 2302 Kromberk, parc. št. 1525/18 in 1525/20 obe k.o. 2320 Prvačina in parc. št. 4888/35 k.o. 2336 Branik

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 420/291 k.o. 2302 Kromberk, parc. št. 1525/18 in 1525/20 obe k.o. 2320 Prvačina in parc. št. 4888/35 k.o. 2336 Branik ter obrazložitev

Izsek iz PISO – Kromberk

Izsek iz PISO – Prvačina

Izsek iz PISO – Branik


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti