Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Mestni svet sprejel sklep za večjo varnost na reki Soči

DATUM OBJAVE 11. maj 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je na 6. izredni seji, ki je bila 10. maja 2021, seznanil s problematiko kopalnih voda Soča pri Solkanu in zagotavljanja ukrepov za varnost pred utopitvami. Seznanil se je z aktivnostmi občinske uprave Mestne občine Nova Gorica v obdobju od avgusta 2020 do danes, s pojasnili Ministrstva za obrambo, s strokovno podlago in osnutkom sprememb Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, ki ju je posredovalo Ministrstvo za okolje in prostor ter s stališči, pobudami in zbranimi podpisi podpore Civilne iniciative Radi imamo Sočo.

Po Zakonu o varstvu pred utopitvami je kopalno območje kopalna voda s pripadajočim priobalnim zemljiščem, kjer se prosto kopa veliko število ljudi, določeno s predpisi o vodah. Iz obravnavanih dokumentov izhaja, da občani, turisti in športniki Kopalno območje Soča pri Solkanu že več desetletji uporabljajo za kopanje in za izvajanje športne dejavnosti, zlasti kajakaštva na divjih vodah. Iz obravnavane dokumentacije tudi izhaja, da je ravno pretok reke pod HE Solkan eden ključnih razlogov za nevarnost uporabnikov reke, ter da je nihanje vodostaja časovno in količinsko zelo različno – lahko tudi večkrat na dan. Merjenje kakovosti vode je pomembna osnova za razvoj turizma in rekreacijskih dejavnosti na območju Športnega parka Solkan, kar je eden ključnih vidikov za gospodarski in splošen razvoj Solkana ter celotne Mestne občine Nova Gorica. Reka Soča je javno dobro in mora ostati dostopna ljudem.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nasprotuje sprejemu Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, s katero bi se iz Seznama kopalnih voda črtalo Kopalno območje Soča pri Solkanu, saj meni, da taka rešitev ni ustrezna - uporabniki bodo reko na tem delu še naprej uporabljali in problem zagotavljanja varnosti pred utopitvami bo ostal. Po Zakonu o vodah je upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči v pristojnosti države, prav zato mestni svet apelira na Vlado RS in resorna ministrstva, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo splošne ukrepe in pogoje, s katerimi se bo zagotovila varna uporaba Kopalnega območja Soča pri Solkanu upoštevajoč vse značilnosti območja, na katerem se tipično zbirajo kopalci in drugi uporabniki reke.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica od koncesionarja, ki že vrsto let gospodarsko izkorišča reko Sočo, Soških elektrarn Nova Gorica d.o.o., glede na obravnavano dokumentacijo, iz katere izhaja, da prav koncesionar s svojim obratovanjem povzroča nihanje vodostaja in pretoka, kar predstavlja nevarnost zlasti za kopalce, pričakuje, da nemudoma zagotovi potrebne in ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter druge potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljena varnost vseh uporabnikov kopalnega območja. Koncedenta pa mestni svet poziva, da z aneksom h koncesijski pogodbi natančneje opredeli dolžnost koncesionarja zagotavljati vse potrebne ukrepe.

S ciljem, da se trajneje uredi varnost uporabnikov reke na tem območju, mestni svet pooblašča župana, da nadaljuje dialog s koncedentom, koncesionarjem, predstavniki civilne iniciative in sveta Krajevne skupnosti Solkan. V prvi fazi, to je do začetka letošnje kopalne sezone, naj se izvedejo določeni ukrepi, v skladu s priporočili Ministrstva za obrambo, z namenom zmanjšanja tveganja nastanka nesreč na tem območju, med katere naj se smiselno vključi tiste, ki jih je predlagalo navedeno ministrstvo. Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi izvedbo tistih predlaganih ukrepov, ki so v njeni moči in pristojnosti. V drugi fazi, do začetka kopalne sezone 2022, pa naj župan s prej navedenimi udeleženci, glede na izkušnje kopalne sezone 2021 in evalvacijo ukrepov, sodeluje pri opredelitvi dodatnih in dolgoročnejših ukrepov.

 

Objavljamo sprejeti sklep mestnega sveta:

                                                                                                         

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 10. maja 2021 sprejel naslednji

 

 

S K L E P

 

 

1.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s problematiko kopalnih voda Soča pri Solkanu in zagotavljanja ukrepov za varnost pred utopitvami ter s stališči, pobudami in zbranimi podpisi podpore Civilne iniciative Radi imamo Sočo.

 

2.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nasprotuje sprejemu Uredbe o spremembi Uredbe o upravljanju kakovosti kopalnih voda, s katero bi se nadomestila Priloga 1 - Seznam kopalnih voda, iz katerega je črtano Kopalno območje Soča pri Solkanu.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica meni, da je merjenje kakovosti vode pomembna osnova za razvoj turizma in rekreacijskih dejavnosti, kar je eden ključnih vidikov za gospodarski in splošen razvoj Solkana in celotne Mestne občine Nova Gorica. Reka Soča je javno dobro in mora ostati dostopna ljudem.

 

3.

 

Področje rek, voda in hidroelektrarn je v pristojnosti Republike Slovenije. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva Vlado RS in resorna ministrstva naj v okviru svojih pristojnosti sprejmejo splošne ukrepe in pogoje, s katerimi se bo zagotovila varna uporaba Kopalnega območja Soča pri Solkanu ob upoštevanju značilnosti tega območja, na katerem se tipično zbirajo kopalci in drugi uporabniki reke.

 

4.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica od koncesionarja, podjetja Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., ki gospodarsko izkorišča reko Sočo, pričakuje, da skladno s koncesijskim aktom izpolni pogoje, povezane s socialnimi vplivi, med katere sodi tudi zagotovitev ukrepov za varnost prebivalcev in zato nemudoma zagotovi potrebne in ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter druge potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljena varnost vseh uporabnikov kopalnega območja.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica poziva koncedenta, Vlado RS, da v aneksu h koncesijski pogodbi natančneje opredeli dolžnost koncesionarja zagotavljati potrebne in ustrezne ukrepe varstva pred utopitvami ter druge potrebne ukrepe, s katerimi bo zagotovljena varnost vseh uporabnikov kopalnega območja.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga županu Mestne občine Nova Gorica, da nemudoma sproži postopke za sprejem aneksa h koncesijski pogodbi z namenom, da se zmanjša tveganje za vse uporabnike reke in da se z aneksom h koncesijski pogodbi spremeni vodni režim.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica nalaga županu Mestne občine Nova Gorica, da nemudoma stopi v kontakt s koncesionarjem, Soškimi elektrarnami Nova Gorica d.o.o., da se vodni režim za kopalno sezono 2021 nemudoma spremeni.

 

5.

 

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica pooblašča župana Mestne občine Nova Gorica, da nadaljuje dialog s koncedentom, koncesionarjem, predstavniki civilne iniciative in sveta Krajevne skupnosti Solkan, da do začetka letošnje kopalne sezone izvedejo določene ukrepe za zmanjšanje tveganja nastanka nesreč na tem območju, med katere naj se smiselno vključi tiste ukrepe, ki jih je predlagalo Ministrstvo za obrambo, upoštevajoč dejstvo, da so to divje kopalne vode v bližini hidroelektrarne, ki jih ljudje uporabljajo za športne in rekreacijske dejavnosti na lastno odgovornost. Mestna občina Nova Gorica naj zagotovi izvedbo tistih predlaganih ukrepov, ki so v njeni moči in pristojnosti.

 

Ob upoštevanju izvrševanja 4. točke tega sklepa in evalvacije ukrepov ter izkušenj kopalne sezone 2021, naj do začetka kopalne sezone 2022 župan mestne občine skupaj z udeleženci iz prejšnjega odstavka sodeluje pri opredelitvi dodatnih in dolgoročnejših ukrepov.

 

6.

 

Glede na zgoraj navedeno bo Mestna občina Nova Gorica, z namenom spodbujanja izvajanja ukrepov in dejavnosti za preprečevanje in zmanjševanje možnosti utopitev, v lokalnih medijih in na druge možne načine ozaveščala prebivalce in turiste o nevarnostih Kopalnega območja Soča pri Solkanu, s poudarkom na možnostih spreminjanja/dviga vodne gladine, zaradi povečanega pretoka vode kot posledice obratovanja HE Solkan in s tem povezanimi tveganji.

 

 

7.

 

Ta sklep velja takoj.

 

 

Številka: 355-0032/2020-23

Nova Gorica, 10. maja 2021

 

dr. Klemen Miklavič

ŽUPAN