Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Predlog proračuna 2022: gospodarstvo, stanovanja, kakovost bivanja

DATUM OBJAVE 15. december 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Novogoriški mestni svetniki bodo na jutrišnji seji mestnega sveta razpravljali o predlogu proračuna za leto 2022. Na današnji novinarski konferenci je njegove ključne usmeritve predstavil župan dr. Klemen Miklavič. Izpostavil je tri, in sicer gospodarsko strateško dimenzijo, stanovanja in ugodne pogoje za bivanje. Gospodarsko strateška dimenzija se po županovem mnenju kaže v poslovnih conah, v izdatkih na razpisih za gospodarstvo, v izdatkih za dolgoročne projekte, kot so: EPK 2025, infrastruktura, ki bo pomagala razvijati gospodarstvo, ter spodbujanje ustvarjalnosti otrok in mladih, zlasti za poklice in panoge prihodnosti. Izpostavlja stanovanja kot zelo razvojna. »Našim podjetjem želimo pomagati pri razvoju in širitvi. Želimo biti prestolnica širše čezmejne regije in prestolnica mora imeti urejeno zdravstvo, zato delamo prizidek zdravstvenega doma, imeti mora urejene storitve za življenje, zato gradimo bazen, urejali bomo Rafutski park. Postajamo atraktivno središče, v katerega se želijo priseliti mladi in mlade družine,« poudarja župan. Prihodnje leto bo tudi leto gradbišč, saj se zaključuje tudi evropska finančna perspektiva. Proračun na prihodkovni strani znaša doslej rekordnih 53.650.984 evrov zaradi tranzitnih sredstev. Brez njih bi prihodkovna stran znašala 46.772.257 evrov. Odhodkovna stran znaša 60.263.839 evrov. Novogoriška mestna občina se bo za razvojne investicije po predlogu proračuna dodatno zadolžila v višini 6 milijonov evrov, a kljub temu se uvršča med najmanj zadolžene občine v državi.

Že sedaj imamo v novogoriški mestni občini odprtih kar nekaj večjih gradbišč, in sicer gradnjo pokritega bazena v  novogoriškem športnem parku. V proračunu 2022 je zanj predvidenih 832.000 EUR, celotna investicija pa znaša 6,1 milijona evov. Zaključek bazena je predviden spomladi, promenade pa poleti prihodnje leto. Poleg tega obnavljamo OŠ Milojke Štrukelj z revitalizacijo šolskega kareja. V proračunu 2022 je za ta namen predvidenih 3,97 milijona evrov, celotna investicija pa znaša 5,2 milijona evrov. Zaključek je predviden konec poletnih počitnic 2022. V gradnji je tudi Poslovno ekonomska cona Kromberk PEC- V proračunu 2022 je zanjo predvidenih 2,4 milijona evrov, celotna investicija pa znaša 3,8 milijona evrov. Zaključek je predviden v letu 2023. Gradimo Vrtec Grgar, v proračunu 2022 je zanj predvidenih 982.000 evrov, celotna investicija pa znaša 1,3 milijona evrov. Zaključek je predviden v prvem polletju prihodnjega leta.

V kratkem se bodo v mestno občini odprla naslednja gradbišča: Revitalizacija Rafutskega parka z ureditvijo dostopa, v proračunu 2022 je zanjo predvidenih 1,4 milijona evrov. Zamenjali bomo stavbno pohištvo na občinski stavbi, v proračunu 2022 je za to predvidenih 842.000 evrov. Za povezovalno kolesarsko pot v solkanskem športnem parku pa je v proračunu 2022 predvidenih 670.000 evrov.

V prihodnem letu se bo odprla tudi vrsta novih gradbišč, in sicer: gradnja prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica, 3. faza. V proračunu 2022 je zanjo predvidenih 5,7 milijona evrov. Za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče – Aglomeracija Kromberk je v proračunu 2022 predvidenih 1,7 milijona evrov. V okviru vzpostavljanja povezanega kolesarskega omrežja Nove Gorice bomo uredili Cankarjevo ulico v Novi Gorici, v proračunu 2022 je za ta namen predvidenih 1,2 milijona evrov. Za regulacijo potoka Liskur in infrastrukturo za območje Liskurja (vodovod) je v proračunu 2022 predvidenih 750.000 evrov. Za gradnjo brvi čez reko Vipavo v Peklu je  v proračunu za prihodnje leto predvidenih 500.000 evrov. Za ureditev pločnika Dornberk - Draga - II. Faza pa je v proračunu 2022 predvidenih 367.000 evrov. Odprli bomo tudi gradbišča za investicije v manjše odseke komunalne infrastrukture (vodovodi, kanalizacije).

Novogoriški župan dr. Klemen Miklavič je posebej izpostavil vlaganja v podeželje novogoriške mestne občine. Na podeželju gradimo Vrtec Grgar, med drugim bomo uredili pločnik Dornberk – Draga, sanirali ceste na Trnovsko-Banjški planoti, uredili kanalizacijo na Gradišču, varno pot v šolo v Braniku, zgradili brv čez reko Vipavo.

Direktor občinske uprave Marko Mikulin je kot največje prihodke prihodnjega proračuna naštel: povečanje povprečnine za občine, prihodek s strani koncesijskih dajatev, ki bo po oceni znašal 85% zneska v letu 2019, ter prihodke od prodaje zemljišč v Poslovno-ekonomski coni Nova Gorica - Kromberk. Kot je pojasnil, je prihodkovna stran zelo visoka predvsem zaradi tranzitnih sredstev, in sicer 5.600.000 milijonov evrov za gradnjo Zdravstvenega doma Nova Gorica, enega milijona državnih sredstev za zavod GO! 2025 in odškodnine iz naslova zavarovanja za požar v vrtcu Čriček v višini 243.727 evrov. Direktor je povedal tudi, da se obseg plač v občinski upravi zmanjšuje, da sredstva za plače držimo na čim nižjem nivoju, a se obenem dvigujejo osnovne plače. Zaposlovanje ostaja v okviru kadrovskega načrta, je pa nujno na Oddelku za okolje in prostor in v Službi za investicije. Povedal je: »Ključen delež novih zaposlitev gre za podhranjene oddelke. Vsa zaposlovanja pa so izvedena zaradi potreb investicij. Investicije pa so ključne za razvoj.« Na odhodkovni strani je omenil povišanja izdatkov za geodetske storitve in parcelacije, za vzdrževanje gozdnih poti, za javno razsvetljavo, koncesijo, CERO, subvencijo vode. Dvigujejo se namreč tudi cene izvajalcev javnih služb. Kot je poudaril, bo leto 2022 tako kadrovsko kot organizacijsko v občinski upravi zelo zahtevno.

Podžupan Sašo Kogovšek pa je izpostavil socialne vidike proračuna: »Eden od večjih izdatkov v letu 2022 je subvencioniranje plačila pomoči na domu v višini 75% tržne cene. V letošnjem letu smo opazili povečanje števila prosilcev za socialno pomoč, zato v prihodnjem letu znesek v te namene dvigujemo na 60.000 evrov. Poleg tega bomo v prihodnjem letu za subvencioniranje plačila vode namenili slabih 400.000 evrov.« Posebej je izpostavil tudi dobro napredovanje investicije v Poslovno-ekonomski coni Nova Gorica - Kromberk, ki bo v prihodnjem letu najbrž že omogočila prve gradnje. Kot je dodal, krepimo tudi sofinanciranje podjetij z razpisi, kar je že doslej uvrščalo našo občino med občine z višjo podporo gospodarstvu.