Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Obravnava predloga dvoletnega proračuna mestne občine

DATUM OBJAVE 22. november 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Novogoriški mestni svetniki bodo na jutrišnji seji mestnega sveta obravnavali predlog proračunov mestne občine za prihodnji dve leti. Dvoletni proračun bo omogočil lažjo in bolj strateško izvedbo ključnih ciljev mestne občine. Osredja področja predlaganih proračunov, ki bodo bistveno vplivala na nadaljnji razvoj občine so: izgradnja vse potrebne infrastrukture za Evropsko prestolnico kulture 2025 ter kritje vseh ostalih stroškov iz deleža lokalne skupnosti za izvedbo projekta; podpora gospodarskemu razvoju z razpisi za gospodarstvo v vrednosti preko milijona evrov v dveh letih ter začetek nove generacije prostorskih aktov. Pripravlja se tudi OPPN za poslovno cono Kromberk zahod, »Science City« Solkan na območju nekdanje hidrarne in OPPN za poslovno cono v Prvačini, ki jo želimo ponovno obuditi. Na področju stanovanjske gradnje se občini preko stanovanjskega sklada obeta gradnja enajstih stanovanj na Streliški poti v Novi Gorici in varovanih stanovanj ob Kornu, v sodelovanju z državo pa tudi gradnja dostopnih stanovanj na Majskih poljanah.  Izjemno velik poudarek prihodnjih dveh proračunov je na zelenem prehodu, ki temelji na treh ciljih: vzpostavitev sončne elektrarne na nekdanjem odlagališču odpadkov v Stari Gori, vzpostavitev sončnih elektrarn na strehah javnih zgradb v občini in v letu 2025 uvedba električnih avtobusov za mestni javni promet. Pomembne sklop je namenjen razvoju podeželja, kjer za izvedbo participativnega proračuna, temelječega na zelenih vsebinah, namenjamo najvišji znesek doslej, 600.000 evrov, za krajevne skupnosti pa v prihodnjih dveh letih namenjamo dobra 2 milijona evrov. V prihodnjem letu bomo več kot polovico proračunskih sredstev namenili zgolj za investicije.

Za leto 2024 so v proračunu predvideni prihodki v višini 59, 5 milijona evrov, odhodki pa v višini 64 milijona evrov. Zadolžitev v letu 2024 bo namenska, v višini 6,3 milijona evrov, in sicer za izgradnjo garaže pod prizidkom Zdravstvenega doma Nova Gorica in infrastrukturnih projektov za Evropsko prestolnico kulture 2025. V letu 2025 bodo prihodki znašali 49 milijonov evrov, odhodki pa 47,6 milijona evrov. Zadolžitev v letu 2025 bo znašala 990.000 € za kritje lastnega deleža investicij v okviru Evropske prestolnice kulture. V letu 2024 bo 29,5 milijona evrov namenjenih za investicije, v letu 2025, ko bo večina načrtovanih investicij že zaključena, pa 14 milijona evrov.

Župan Samo Turel izpostavlja: »Najpomembnejši projekt v naslednjih dveh letih je Evropska prestolnica kulture, zato je ključno, da izvedemo tudi načrtovane infrastrukturne projekte. » Na širšem območju novogoriške železniške postaje je v dveh letih predvidenih šest osrednjih investicij: Super 8 v skupni vrednosti 1,6 milijona € (od tega mestna občina 470.000 €), EPIC v skupni vrednosti 5,6 milijona € (od tega mestna občina 2,1 mio €), Trg Evrope v skupni vrednosti 3, 1 mio eur (od tega mestna občina 580.000 €), podhod pod železniško postajo 850.000 € (mestna občina) in podporna infrastruktura ob Vili Rafut 2,1 milijona € (od tega mestna občina 800.000 eur). Za delovanje Javnega zavoda GO! 2025 bo v letu 2024 namenjenih 5,8 milijona € (od tega mestna občina 1,2 MIO), v letu 2025 pa 8,2 milijona € (od tega mestna občina 2 milijona €).

Eden ključnih razvojnih usmeritev novogoriške mestne občine je zeleni prehod. Za postavitev sončnih elektrarn v dveh letih namenjamo 1,5 milijona evrov.  V letu 2025 načrtujemo na nekdanjem odlagališču odpadkov v Stari Gori vzpostaviti sončno elektrarno z močjo 2,4 MW. Začeli smo že pogovore s potencialnimi investitorji, ocena investicije je okrog 3 milijone evrov. Iz pripadajočega deleža električne energije, ki bi izhajal iz stavbne pravice občine, bi krili stroške električne energije javnim zavodom v občini. V pripravi je tudi projekt postavitve sončnih elektrarn na strehah občinskih objektov. Prvi paket predstavljajo sončne elektrarne za samooskrbe objektov s priključno močjo do 43 kW. Opravili smo celovit pregled vseh občinskih objektov. Identificiranih je bilo 15 občinskih objektov in objektov krajevnih skupnosti, ki so primerni za postavitev sončnih elektrarn za samooskrbo, s skupno priključno močjo 350 kW. Te sončne elektrarne bomo namestili in priključili v letu 2024. Drugi paket predstavlja postavitev sončnih elektrarn na objekte z večjo priključno močjo od 43 kW, v tem primeru je trenutno v postopku izdelave dokumentacije in pridobitve soglasij 8 občinskih objektov. Izgradnja navedenih sončnih elektrarn je predvidena v letu 2024 in 2025. V naslednjem letu je napovedan razpis ministrstva za okolje za sofinanciranje postavitve sončnih elektrarn, na katerega se bo mestna občina prijavila. Poleg tega se bo mestna občina prihodnje leto prijavila na razpis EKO sklada za sofinanciranje nakupa električnih avtobusov, ki bi jih v letu 2025 namenili za izvajanje mestnega avtobusnega prevoza ter tako zmanjšali izpuste v okolje.  

Na področju zmanjšanja obremenjevanja okolja načrtujemo tudi nadaljevanje uvajanja parkirne politike v mestu. Že pozimi 2024 bomo v Novi Gorici uvedli parkirne cone. Uvedeno bo plačljivo parkiranje po conah, ki bo za prvi avtomobil ugodnejše, za vse nadaljnje pa bo veljala tržna cena. Cilj parkirne politike je vzpostavitev večjega reda v mestu na področju parkiranja, zmanjšati vlive na okolje in vzpodbuditi prebivalce, da manjše razdalje opravijo peš ali s kolesom. Poleg tega bomo nadaljevali z urejanjem parkirišč v mestu. Za parkirno politiko v prihodnjem letu namenjamo 400.000 evrov.

Med večje investicije se prihodnje leto uvršča nadaljevanje gradnje prizidka Zdravstvenega doma Nova Gorica (9 milijonov evrov), nadaljevanje aglomeracije Kromberk v letu 2024 (1,7 milijona evrov), ureditev objektov šol (2 milijona v dveh letih), 2. faza obnove OŠ Čepovan (jedilnica in kuhinja – 687.000 € v 2024) in nadaljevanje prenove telovadnice OŠ Kozara do konca marca 2024 (377.000 €) . V letu 2025 načrtujemo začetek gradnje prizidka OŠ Šempas (570.000 €)  in prenovo starega dela Glasbene šole Nova Gorica (560.000 € - začetek v 2025). V začetku leta 2024 pa načrtujemo pripravo razpisa za gradnjo kanalizacije na Gradišču nad Prvačino v celotni vrednosti 3,1 milijona evrov, izgradnjo pa jeseni 2024, a le v primeru, da bomo uspešni na razpisu za sofinanciranje.

Že z letošnjim rebalansom smo namenili za delovanje in investicije v okviru krajevnih skupnosti dodatnih 268.000,00 €. Pri pripravi proračunov smo sledili predlogom krajevnih skupnosti. Prihodnje dve leti bomo za delovanje in investicije v krajevnih skupnostih namenili  dobra dva milijona evrov.  Sredstva, namenjena za krajevne skupnosti, smo glede na leto 2023 bistveno povečali (v letu 2024 za 28%, v letu 2025 pa za 13%). Odprli smo tudi nove postavke za upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo po krajevnih skupnostih, namenjeno zavarovanju, upravljanju in vzdrževanju športnih in otroških igrišč, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti. Zagotovili  smo sredstva za odkup bivšega župnišča v Lokovcu (65.000 €), bivše trgovine v Čepovanu (30.000 €) in za obnovo strehe vaškega doma v Braniku (130.000,00 €). Med investicije, ki jih bo na podeželju izvajala mestna občina, sodijo: pločnik v Prvačini, izgradnja kontejnerskih mest Branik, Preserje, Pedrovo, Šmihel itd., postavitev ekoloških otokov na Lokvah, v Ozeljanu, Šempasu, na Vitovljah itd., ureditev križišča in obračališča z avtobusno postajo v Grgarju, rekonstrukcija mrliške vežice v Braniku in priprava projekta rekonstrukcije mrliških vežic v Kromberku in na Gradišču nad Prvačino, nadaljevanje 2. faze obnove OŠ Čepovan (jedilnica in kuhinja), priprava na izgradnjo prizidka OŠ Šempas v letu 2026, izgradnja podpornega zidu pod šolo in ureditev varne poti v šolo v Prvačini.  Polega tega se načrtujejo investicije v infrastrukturo (preplastitve cest, izgradnja vodovodov) skladno s projekti in aglomeracija, ki se že izvaja (Solkan, Kromberk, Rožna Dolina).

Pri razvoju podeželja velja omeniti tudi participativni proračun, ki se bo izvedel v prihodnjih treh letih, zanj namenjamo 600.000 evrov in bo usmerjen v  zelene vsebine, kot so: vzpostavitev kolesarskih poti, urejanje pešpoti, postavitve otroških igral, igrišč, postavitev turističnih označevalnih tabel ipd. V okviru teh sredstev bo 100.000 evrov posebej namenjenih za pobude mladih.

Na področju urejanja prostora je bil sprejet sklep za začetek postopka priprave OPPN za Poslovno cono Kromberk zahod. Začela se bo priprava občinska prostorskega načrta in plana v skladu z novo prostorsko zakonodajo. Pripravili bomo strokovne podlage za Športni park Ajševica, prostorska izhodišča za revitalizacijo območja nekdanje hidrarne SIA v Solkanu (z delovnim imenom »Science City Solkan«), ponovno smo obudili načrte za poslovno cono v Prvačini. Preverili bomo možnosti izvedljivosti, kar bo odvisno od rezultatov protipoplavne študije območja (poplavne kote).

Pri izvajanju stanovanjske politike so pomembne investicije Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, katerega delovanje financira mestna občina. Na Streliški poti 10 v Novi Gorici bo zgrajenih 11 stanovanj. Na lokaciji bo kot nadomestna gradnja zgrajen večstanovanjski objekt s  632 m2 stanovanjskih površin in 17 parkirnimi mesti. S prvotno projektantsko oceno sklad v letu 2023 ni uspel pridobiti izvajalca, saj so bile vse prejete ponudbe previsoke. Nova ocena predvideva, da bi se objekt gradil v letu 2024 in 2025.

Po ponovljenem postopku izbire je bil razpis za izbiro projektanta za Oskrbovana stanovanja »ob Kornu« v 2023 uspešen in je bila podpisana pogodba z izbranim projektantom. Na navedenem projektu se v 2023 izvaja projektiranje IZP in DGD dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo 103 oskrbovanih stanovanj. V primeru uspešne pridobitve gradbenega dovoljenja se predvideva  gradnja v trajanju dveh let, pri čemer bo za to verjetno potrebna pridobitev strateškega partnerja. Pri načrtovanju stanovanjske politike mestna občina sledi trem ciljem: pridobitvi socialnih stanovanj (za to skrbi Stanovanjski sklad MO Nova Gorica), pridobitvi nizkonajemnih, dostopnih stanovanj (pogovori z SDH za območje Majskih poljan) in tržnim stanovanjem (kar je domena zasebnih investitorjev).

Foto: Ana Rojc

Novogoriški župan Samo Turel in direktor občinske uprave Aleš Markočič sedita za mizo v Zeleni dvorani novogoriške Občinske palačeNovogoriški župan Samo Turel, direktor občinske uprave Aleš Markočič in vodja Finančne službe Mateja Mislej sedijo za mizo v Zeleni dvorani novogoriške Občinske palače skupaj s tremi novinarjii