Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objava prostega delovnega mesta koordinator VI v organu skupne občinske uprave MONG in Občine Brda; za določen čas

DATUM OBJAVE 22. januar 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

Rok za prijavo: 27.1.2014

 

 

 

V skladu s prvim odstavkom 9. člena Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda (Uradni list RS, št. 21/12), Mestna občina Nova Gorica na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 s spremembami)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) zaradi povečanega obsega dela objavlja prosto strokovno -tehnično delovno mesto za določen čas

KOORDINATOR VI

v organu skupne občinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

-          višje strokovno izobraževanje/višja strokovna izobrazba: poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno) ali višješolsko izobraževanje (prejšnje)/višješolska izobrazba (prejšnja): poslovne in upravne vede (podrobneje neopredeljeno)

-          najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je kandidat pridobil v statusu javnega uslužbenca z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. V primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oz. magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja), se predpisane delovne izkušnje skrajšajo za tretjino. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

 

Opis del in nalog:

  • ­       koordiniranje izvajanja manj zahtevnih nalog;
  • ­       dajanje pojasnil;
  • ­       izdelovanje manj zahtevnih poročil;
  • ­       administrativno tehnična podpora za Medobčinsko upravo Mestne občine Nova Gorica in občine Brda;
  • ­       po potrebi druge naloge, skladne z delovnim mestom in po navodilu predpostavljenega.

 

Izbrani kandidat bo naloge opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 1 leta  s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

 

Prijava mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija diplome;
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela).

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščini, ki jih je pridobil.

 

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava, koordinator VI« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na Zavodu RS za zaposlovanje pri čemer se kot dan objave šteje 22. 1. 2014.  Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati  bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite po telefonu št. 05/33 50 149.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

 

Številka: 110-5/2014-1

Datum:   21.1.2014

 

Mestna občina Nova Gorica
občinska uprava