Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objava prostega delovnega mesta pripravnik - svetovalec v pravno premoženjski službi Urada direktorja; za določen čas - čas trajanja pripravništva

DATUM OBJAVE 22. januar 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

Rok za prijavo: 27.1.2014

 

Mestna občina Nova Gorica na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13) in tretjega odstavka 70. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.63/07-UPB3 in spremembe), objavlja prosto delovno mesto

PRIPRAVNIK - SVETOVALEC

v Uradu direktorja (Pravno premoženjska služba) za določen čas 10 mesecev

 

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

-          najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja): pravne vede; ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja): pravne vede; ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja):pravne vede

-          znanje uradnega jezika,

-          državljanstvo Republike Slovenije,

-          ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

-          zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

 

Okvirna vsebina dela:

Kandidat se bo usposabljal za samostojno opravljanje dela na uradniškem delovnem mestu svetovalec, in sicer za :

-          pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv;

-          zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;

-          samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;

-          sodelovanje v projektnih timih;

-          opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti

-          spremljanje zakonodaje s področja dela;

-          samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja dela in po naročilu predpostavljenega.    

 

Izbrani kandidat ne bo imenovan v naziv. S pogodbo o zaposlitvi mu bodo določene pravice oz. dolžnosti, kot bi bil imenovan v naziv svetovalec III z upoštevanjem 9.a člena ZSPJS. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja pripravništva (10 mesecev), s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1v Novi Gorici.

 

Prijava mora vsebovati:

1.       pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.       pisno izjavo kandidata, da:

·         je državljan Republike Slovenije,

·         ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora  v trajanju več kot šest mesecev,

·         zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

3.       izjavo, da za namen tega javnega natečajnega postopka dovoljuje upravi Mestne občine Nova Gorica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradnih evidenc

 

Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, v katerem naj kandidat navede tudi znanja in veščine, ki si jih je poleg formalne izobrazbe še pridobil.

 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava, pripravnik – svetovalec« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, sicer v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na Zavodu RS za zaposlovanje pri čemer se kot dan objave šteje 22. 1. 2014. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

 

Kandidati  bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

 

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite po telefonu št. 05/33 50 149.

 

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Številka: 110-4/2014-1

Datum:  21.1.2014

 

 

Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava