Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objava prostega delovnega mesta Koordinator VII/1 za določen čas, čas trajanja projekta PUMAS (do predvidoma 30.6.2015 oz. do zaključka projekta), polovični delovni čas

DATUM OBJAVE 03. december 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji) objavlja prosto strokovno -tehnično delovno mesto

KOORDINATOR VII/1 za določen čas, čas trajanja projekta Pumas (do predvidoma 30.6.2015 oz. do zaključka projekta), polovični delovni čas

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja) visokošolska strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja), visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja)
- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja).

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Opis del in nalog:
- strokovno in administrativno tehnično delo na projektu Pumas;
- koordiniranje pri izvajanju zahtevnejših nalog na projektu;
- organiziranje nalog v okviru projekta;
- dajanje pojasnil;
- izdelovanje zahtevnejših poročil za potrebe projekta;
- opravljanje drugih nalog v povezavi z delovnim področjem in po naročilu predpostavljenega.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija diplome,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (opis naj vsebuje navedbo delodajalca, skupen čas trajanja dela, opis dela ter stopnjo zahtevnosti delovnega mesta).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na razpisanem delovnem mestu. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije, navedb v prijavi in priloženih pisnih izjav.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1 v Novi Gorici. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za čas trajanja projekta Pumas to je do 30.6.2015 oz. do zaključka projekta, s polovičnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava, koordinator VII/1, sklic na številko110-71/2014« na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in spletni strani Zavoda za zaposlovanje, pri čemer se kot dan objave šteje 3.12.2014. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite po telefonu št. 05/33 50 149, informacije o delovnem področju pa na tel. št. 05/ 33 50 143.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava

Številka: 110-71/2014-2

datum objave: 3.12.2014
rok za prijavo: 8.12.2014