Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objava prostega delovnega mesta Računovodja V za mestno blagajno

DATUM OBJAVE 03. december 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji) objavlja prosto strokovno -tehnično delovno mesto

RAČUNOVODJA V ZA MESTNO BLAGAJNO

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem znanosti ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja).

Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta računovodja V za mestno blagajno:
- delo v mestni blagajni;
- vodenje poslovnih knjig;
- usklajevanje analitične in sintetične evidence;
- pripravljanje blagajniške dokumentacije;
- redno kontroliranje blagajniškega poslovanja;
- sodelovanje pri pripravi periodičnih in letnih poročil;
- opravljanje ostalih računovodskih opravil znotraj računovodske službe;
- administrativno tehnična podpora glavni pisarni;
- po potrebi druge naloge skladne z delovnim mestom in po navodilu predpostavljenega.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena oz. fotokopija spričevala
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (čas opravljanja dela in stopnja zahtevnosti delovnega mesta oz. dela).

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na primerljivih delovnih mestih in z znanjem, potrebnim za opravljanje del in nalog na razpisanem delovnem mestu. Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi poslane dokumentacije, navedb v prijavi in priloženih pisnih izjav.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidati bodo naloge opravljali v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »javna objava, računovodja V za mestno blagajno, sklic na številko 110-70/2014« na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v roku 5 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na Zavodu RS za zaposlovanje pri čemer se kot dan objave šteje 3.12.2014. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati  bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite po telefonu št. 05/33 50 149.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-70/2014-2

Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava

datum objave: 3.12.2014
rok za prijavo: 8.12.2014