Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javna objava prostega strokovno tehničnega delovnega mesta koordinator V

DATUM OBJAVE 28. oktober 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3 in naslednji)  in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in naslednji) zaradi začasno povečanega obsega dela

objavlja prosto strokovno -tehnično delovno mesto za določen čas

»KOORDINATOR V«  V GLAVNI PISARNI URADA DIREKTORJA

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazba oziroma srednje splošno izobraževanje/srednja splošna izobrazba;
- najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Naloge delovnega mesta koordinator V

- koordiniranje izvajanja enostavnejših nalog;
- dajanje pojasnil;
- izdelava enostavnih poročil in vodenje enostavnih evidenc;
- koordiniranje zaposlenih znotraj organizacijske enote;
- po potrebi druge naloge, skladne z delovnim mestom in po navodilu predpostavljenega.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:
1.izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, pridobljeni strokovni naziv ter datum pridobitve izobrazbe in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena (lahko tudi fotokopija spričevala);

2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, z opisom vseh dosedanjih zaposlitev, v katerem kandidat navede datum (dan, mesec in leto) sklenitve in datum (dan, mesec in leto) prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je pri tem delodajalcu opravljal ter navede kakšna je bila zahtevana stopnja izobrazbe za opravljanje tega dela.

Prijava na prosto delovno mesto naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kandidat pa naj v prijavi poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na delovnem mestu »koordinator V«. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, in sicer za obdobje 2 let, s polnim delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev in jo v roku 5 dni po objavi na spletni strani Mestne občine Nova Gorica in na Zavodu RS za zaposlovanje pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto strokovno tehnično delovno mesto koordinator V, sklic na številko 110-23/2015« na naslov: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: mestna.obcina@nova-gorica.si, pri čemer veljavnost prijave ni  pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati  bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

Dodatne informacije o izvedbi javne objave lahko dobite po telefonu št. 05/33 50 149.

V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Številka: 110-23/2015-2
Datum:   28.10.2015

Mestna občina Nova Gorica
Občinska uprava


datum objave: 28.10.2015
rok za prijavo: 2.11.2015