Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Razpis za sofinanciranje programov športa in tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica

DATUM OBJAVE 14. marec 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Mestna občina Nova Gorica

na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS, št. 22/98) objavlja


JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA IN TEHNIČNE KULTURE
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2003


I. Na razpis se lahko prijavijo:
- društva in zveze s področja športa in tehnične kulture,
- pravne in fizične osebe, ustanovljene za opravljanje dejavnosti športa in tehnične kulture.
Izvajalci programov morajo imeti v Mestni občini Nova Gorica registriran sedež in delovati na njenem območju.

II. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:

1. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,

2. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,

3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,

4. športna rekreacija, kakovostni in vrhunski šport ter šport invalidov,

5. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športna srečanja tekmovalnega značaja, ki so organizirana, praviloma na območju Mestne občine Nova Gorica. Organizatorju se sofinancira samo eno večjo prireditev,

6. tekoče vzdrževanje športnih objektov, ki niso v upravljanju Javnega zavoda za šport Nova Gorica,

7. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih,

8. programi društev s področja tehnične kulture.

III. Posebni pogoji kandidiranja:
- za športna društva, ki so članice Športne zveze Nova Gorica, le-ta v njihovem imenu prijavi programe pod točkami 1., 3. in 4.,
- za pridobitev sredstev pod točko 6. lahko kandidirajo športna društva, ki upravljajo z določenimi športnimi objekti,
- društva, ki kandidirajo za pridobitev sredstev pod točko 7. morajo priložiti tudi program dela z nakazanim razvojnim ciljem, predvsem v delu z mladimi ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev,
- za društva, ki so članice Zveze za tehnično kulturo Nova Gorica, le-ta v njihovem imenu prijavi programe pod točko 8.; pod ostale točke razpisa se lahko društva prijavijo le za športne programe.

IV. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi kriterijev za sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Nova Gorica, upoštevaje razpoložljiva sredstva ter za 2. in 7. program pod II. tudi na osnovi mnenja Športne zveze Nova Gorica

V. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bomo obravnavali. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova.gorica.si ali pa jo zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti (soba III./27). Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo na telefonski številki 05/ 335 0 163.

VI. Prijave s pripisom "Javni razpis - šport - tehnična kultura" pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, v roku 30 dni po objavi.

VII. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni najkasneje v roku 30 dni po zaključku razpisa in sprejetju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2003.


Mestna občina Nova Gorica
prijavni obrazec.doc
šport predšolskih otrok.doc
šport šolo obveznih otrok.doc
šport mladine.doc
šport študentov.doc
šport otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.doc
šport otrok in mladine s posebnimi potrebami.doc
rekreacija.doc
kakovostni šport.doc
vrhunski šport.doc
šport invalidov.doc
večje športne prireditve.doc
tekoče vzdrževanje športnih objektov.doc
profesionalni trenerji.doc
tehnična kultura.doc