Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov

DATUM OBJAVE 04. februar 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Oddelek za družbene dejavnosti

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v občini v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 134/04) in Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (Uradni list RS, št. 142/04), Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, objavlja

JAVNI RAZPIS
za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih programov

1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja letnih programov in projektov socialnih, zdravstvenih, humanitarnih in invalidskih dejavnosti na območju Mestne občine Nova Gorica v letu 2005.

Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij v prostore in opremo.

2. Na razpisu lahko sodelujejo nevladne, neprofitne organizacije, društva ter njihova zdru- ženja, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
· so registrirane/-a in delujejo najmanj eno leto na področju socialnih, zdravstvenih, invalidskih in humanitarnih dejavnosti,
· imajo urejeno člansko evidenco,
· imajo v svojem članstvu tudi občane Mestne občine Nova Gorica in izvajajo program na območju Mestne občine Nova Gorica,
· imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.

3. Višina finančnih sredstev, ki so predmet razpisa je 14.600.000 SIT.

4. Prijavite se lahko samo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobite v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica, od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure in ob sredah od 8. do 16. ure ali na spletni strani http://www.nova-gorica.si .

5. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. v zaprti kuverti s pripisom "Javni razpis za humanitarne in invalidske dejavnosti 2005 – NE ODPIRAJ!"

6. Rok za prijavo je 30 dni od objave razpisa.

Za pravočasno se šteje prijava, ki je do izteka roka za prijavo oddana na pošto s priporočeno pošiljko oziroma do 12. ure istega dne vložena v sprejemni pisarni Mestne občine Nova Gorica.

Nepopolne in prepozne vloge ne bodo obravnavane in bodo zavržene.

7. Merila in kriterije za sofinanciranje in izbiro ter pogoje za sodelovanje na razpisu določa Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih in invalidskih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 134/04).

Prijavitelji bodo o sofinanciranju obveščeni v roku 30 dni po zaključku razpisa.

8. Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica pri Silvi Tišma, telefon 05/ 33 50 352 ali 33 50 161.ŽUPAN
Mirko Brulc


Obrazec