Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Izjava župana Mirka Brulca glede sporočila za javnost svetniške skupine LDS Nova Gorica

DATUM OBJAVE 12. februar 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

1. Očitek, da sem vse vsebinske točke na sejo uvrstil brez predhodne razprave v pristojnih odborih in komisijah:
Odbori in komisije MS so posvetovalna telesa, katerih člani avtonomno odločajo o tem, katere vsebine in na kakšen način bodo obravnavali v okviru svojih razprav. Obravnava na odborih torej ni procesna predpostavka za sprejem nekega akta, kar pomeni, da so akti, ki niso deležni predhodne obravnave v delovnem telesu, veljavni in zakoniti. Seveda pa to ne pomeni, da bomo v tem mandatu kakorkoli spreminjali ustaljeno prakso, po kateri vsak akt še pred MS obravnava matično delovno telo, po potrebi pa še zainteresirano delovno telo. Na drugi seji MS odbori vsebin dnevnega reda res niso obravnavali in to iz preprostega razloga, ker še niso bili imenovani.

2. Očitek, da smo pri konstituiranju delovnih teles kršili določbe statuta:
Dikcija statuta ne govori o vsaki posamični komisiji ali odboru MS, temveč – v množini – o celotni sestavi vseh delovnih teles. Poleg tega tudi matematično ni možno razmerja med svetniško večino in manjšino natančno preslikati v sestavo vsake posamične komisije, ki ima 5 ali 7 članov. Če vzamemo za izhodišče razmerje 3 : 2 v 5-članskih komisijah in 4 : 3 v 7-članskih komisijah in to razmerje zgolj pomnožimo s številom komisij ali odborov, bomo ugotovili, da celokupno število članov delovnih teles iz koalicije in opozicije ne ustreza več razmerju, ki izhaja iz doseženega volilnega rezultata. Zato moramo najprej po d'Hontovem sistemu ali kakšnem drugačnem ključu določiti celokupno razmerje v vseh delovnih telesih in temu ustrezno prilagoditi sestavo in razmerje v vsaki posamični komisiji. In tega pravila se je pri svojem delu tudi držala kadrovska komisija, zato njenim predlogom ni kaj očitati. 3. Očitek o Pravilniku o izvajanju ukrepov za spodbujanje gospodarstva:
Gre za izvedbeni akt, sprejet na podlagi državnih predpisov, katerega namen je, da bolj natančno določa postopke, načine in oblike dodeljevanja subvencij gospodarstvu. Zato je kot oblika akta uporabljen pravilnik in ne odlok, ki pride v poštev, kadar samostojno urejamo zadeve iz občinske ali prenesene pristojnosti. Poleg tega je pozitivno mnenje k pravilniku podala tudi državna Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi. Torej tudi tej komisiji ne zaupamo, če očitamo pravilniku nekatere nepravilnosti?!

4. Očitek o sprejemanju Odloka o območjih predkupne pravice pri prodaji nepremičnin po hitrem postopku:
Nov zakon o urejanju prostora, ki je stopil v veljavo s 1. januarjem letos, daje občini pravico, da z odlokom natančno odloči območje, na katerem bo uresničevala predkupno pravico pri prometu nepremičnin. V času od uveljavitve zakona pa do sprejema tega odloka je torej veljala neke vrste pravna praznina, kar je pomenilo tudi nevarnost zlorab pri prometu z nepremičninami, ki so z vidika občine, njenega razvoja in splošnih koristi vitalnega pomena. To pravno praznino je bilo treba čimprej prekiniti, zato je bil utemeljen sprejem tega odloka po hitrem postopku.

5. Očitek o spremembi Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica s sklepom:
Pri spremembi tega odloka gre zgolj za proceduralno določbo, uvrščeno v poglavje "Prehodne določbe", bolje rečeno, za pomanjkljivost, ki se je zgodila v tekstu v postopku rednega sprejemanja tega odloka. Na podlagi strokovnega pravnega mnenja, ki smo ga pridobili, je moč tako spremembo normirati tudi s sklepom o dopolnitvi odloka.

6. Očitek o uporabi hitrih postopkov pri sprejemanju odlokov:
Čeprav smo o nekaterih primerih že govorili, še enkrat:

Pri uveljavitvi predkupne pravice na nepremičninah gre nedvomno za izredne potrebe v občini.

Pri povečanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – usklajevanje z inflacijo in pri že prej obravnavani spremembi odloka o PUP-ih pa gre brez dvoma za manj pomembne spremembe, ki vsebinsko v ničemer ne spreminjajo dikcije odloka.

Vsi hitri postopki so torej utemeljeni in zato nezakonitih ravnanj Mestnemu svetu ni moč očitati."


ŽUPAN
Mirko Brulc