Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Srečanje treh uprav Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica (I) in Občine Šempeter-Vrtojba

DATUM OBJAVE 27. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

26. 3. 2003 se je v Novi Gorici odvijalo 3. srečanje treh uprav Mestne občine Nova Gorica, Občine Gorica (I) in Občine Šempeter-Vrtojba.

Uvodnim pozdravom treh županov je sledila potrditev zapisnika prejšnjega srečanja. Osrednjo temo sestanka pa so sestavljala poročila o delovanju delovnih skupin, ki so jih podali koordinatorji.

Rezultat dela komisije za informatiko je osnutek spletne strani treh uprav, ki bo zaenkrat delovala na strežniku Mestne občine Nova Gorica. Stran je zasnovana v slovenskem in italijanskem jeziku, na predlog zbranih bo spletna stran pripravljena tudi v angleškem jeziku. Komisija bo do konca julija 2003 pripravila tudi predlog poimenovanja spletne strani in blagovne znamke.

Prioritetne naloge komisije za urbanizem in promet je uskladitev prostorskih planov in urbanističnih zasnov vseh treh mest. Ta naloga je naravnana na daljše časovno obdobje. Komisija je težišče svojega konkretnega operativnega dela v tem času postavila na ureditev prostora pred železniško postajo, ki je načrtovana do vstopa Slovenije v Evropsko unijo. Izbran je bil projekt ureditve tega prostora, s strani Mestne občine Nova Gorica in Občine Gorica so bile naročene dopolnitve in dodelave projekta. K sodelovanju so pritegnili Društvo primorskih arhitektov in Red arhitektov Goriške pokrajine. V izvedbeni fazi, ki bo sledila, bosta obe upravi ločeno naročili izvedbeni projekt, ki bo temelj ureditve tega območja. Komisija bo še naprej redno usklajevala vse aktivnosti v obmejnem prostoru. Čimprej pa je potrebno formalizirati dogovor, da se obmejno območje ureja s skupnimi podlagami.

Komisije za okolje in prostor je od zadnjega srečanja treh uprav delala predvsem na treh področjih: skupna čistilna naprava, sanacija Korna, problematika onesnaževanja Livarne Gorica. Občina Gorica nadaljuje z aktivnostmi projektiranja sanacije čistilne naprave. Ko bodo znani vsi stroški, vključno s stroški izvedbe prečrpavališča in tlačnega voda v Vrtojbi za priključitev na skupno čistilno napravo v Štandrežu, bo sprejeta odločitev, ali bo čistilna naprava skupna. V okviru ukvarjanja z možnostmi ureditve Korna je Italija že zagotovila 22 mio Evrov za sanacijo na italijanski strani, pod pogojem, da Slovenija zagotovi sredstva za ureditev na svoji strani. V okviru problematike onesnaževanja Livarne Gorica je bilo komisiji podano poročilo direktorja Livarne Gorica, v katerem piše, da so vrednosti izpustov snovi v okolje 20 – 80 krat nižje od dovoljenih mejnih vrednosti. Livarna se je v poročanju komisiji tudi zavezala, da prouči možnosti zmanjšanja smradu. Komisija si bo v svojem delovanju še naprej prizadevala za skupni nadzor okolja s strani vseh treh uprav, pripravila bo seznam objektov, ki so onesnaževalci, izvajala bo monitoring okolja, analize in njihovo vrednotenje. Obmejni prostor, ki ga pokrivajo vse tri občine, se obenem vključi v projekt pridobivanja certifikata EMAS 661/2001. Čisto in zdravo okolje bo podlaga dobre promocije tega prostora.

Komisija za zdravstvo je težišče svojega delovanja v tem času postavila na uresničitev projekta pridobitve skupnega aparata za magnetno resonanco. Ta projekt teče, Bolnišnica Franca Derganca je že izdelala elaborat, v sodelovanje je vključena tudi Bolnišnica Izola, kar pomeni, da si bodo aparat delile tri bolnišnice. Poudarek je komisija postavila na programe preventive pri mladih, svoje delovanje je usmerjeno tudi v usklajevanje treh občin na področju družinske problematike in oskrbe ostarelih. Komisija vidi potrebo poenotenja reševanja stanovanjske problematike mladih družin.

Komisija za kulturo, mladinsko politiko, izobraževanje in šport je poudarila potrebo po izmenjavi informacij vseh treh uprav tudi znotraj področja svojega delovanja. Pripravila je vrsto pobud in projektov, ki bodo še tesneje povezali območje treh občin. Med projekti, ki naj jih uprave podprejo, je skupno praznovanje 1000-letnice Goriške.

Na srečanju treh uprav so spregovorili tudi o možnosti sodelovanja v okviru pobude Evropski teden mobilnosti. Poleg Mestne občine Nova Gorica bosta pobudo podprli tudi Občina Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba.

Prisotnim je bil predstavljen Goriški art festival kot skupni poletni festival vseh treh občin, ki bo namenjen 100.000 prebivalcem vseh treh mest. Projekt je skupno delo Zavoda Gong iz Nove Gorice in italijanskega društva Controtempo. Občine podpirajo festival, ki naj postane tradicionalen.

Župani sprejemajo pobudo župana Brulca, da že prihodnje leto vse tri uprave oblikujejo komisijo, kriterije in sklad za skupno nagrado vseh treh občin. Vsako leto naj se podelijo tri nagrade za odlično delovanje posameznikov in institucij na področju čezmejnega sodelovanja.

Tri občine načrtujejo tudi oblikovanje skupne čezmejne pisarne, ki bo lahko z enega mesta zagotavljala koordinirano in logistično usklajeno delo treh uprav in vseh delovnih skupin. Na osnovi prijave Občine Gorica je bilo projektu iz programa Interreg IIIA že dodeljenih 118.000 EUR. Obenem na slovenski strani poteka prijava na razpis Phare CBC Small projects.

Naslednje srečanje 3 uprav je predvideno do 30. oktober 2003.