Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Javni razpis MO Nova Gorica za podeželje in kmetijstvo

DATUM OBJAVE 02. avgust 2007
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Pravna podlaga za del objavljenega javnega razpisa, ki obravnava državne pomoči, je "Pravilnik o dodeljevanju pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v Mestni občini Nova Gorica", ki so ga potrdili Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za finance in Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. V preteklih letih je bil izbor ukrepov in višina pomoči za posamezen ukrep v kmetijstvu bolj prepuščen sami lokalni skupnosti. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 je sledilo obdobje prilagajanja, v katerem smo morali intenzivnost in ukrepe postopoma prilagajati evropskim predpisom in jih dokončno uskladiti z letom 2007. Od 1. januarja 2007 do 31.12.2013 se na tem področju namreč uporabljata Uredba komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 ter Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15.12.2006. Obe uredbi sta v celoti zavezujoči in se neposredno uporabljata v vseh državah članicah.

Uvodni del javnega razpisa določa splošne pogoje za vse prijavitelje, ostali del pa je razdeljen v poglavja po vrstah pomoči. Poglavji A in B urejata dodeljevanje državnih pomoči, poglavje C pa ne sodi med državne pomoči in ureja dodeljevanje pomoči neprofitnim projektom. Skupina ukrepov za podporo osnovni kmetijski proizvodnji – skupinske izjeme (Uredba komisije ES št. 1857/2006) je navedena v poglavju A, skupina ukrepov za podporo dopolnilnim in nekmetijskim dejavnostim na kmetijah (Uredba komisije ES št. 1998/2006) – pomoč po programu "de minimis" pa je navedena v poglavju B.

Pri vseh ukrepih smo v javnem razpisu določili najvišjo intenzivnost (višino) pomoči kot jo predpisujeta uredbi ob upoštevanju kumulacije državnih pomoči kar pomeni, da lahko upravičenec za iste upravičene stroške pridobi skupaj državnih pomoči iz evropskih, državnih in/ali občinskih virov le v višini največje predpisane intenzivnosti.

Glavne spremembe v primerjavi z dosedanjimi razpisi so naslednje:

• Razpis je razdeljen na poglavje A, B in C, kjer so ukrepi poglavij A in B namenjeni kmetijskih proizvajalcem in se štejejo kot državne pomoči (poglavje A kot skupinske izjeme in poglavje B kot pomoč "de minimis"). Poglavje C je namenjeno neprofitnim društvom in se zato na to poglavje kmetijski proizvajalci ne morejo prijaviti s svojo dejavnostjo.

• Glavna razlika med poglavjem A in B je, da je poglavje A namenjeno izključno osnovni kmetijski pridelavi, poglavje B pa predelavi in trženju. To pomeni, da pri investiciji v na primer mulčer in etiketirko, nabavo mulčerja (kmetijska pridelava) prijavijo na ukrepe poglavja A in etiketirko (predelava) na ukrepe poglavja B.

• Na ukrepe iz poglavja A se lahko pravne in fizične osebe prijavijo za primarno dejavnost, kar pomeni, da na te ukrepe lahko prijavijo investicije izključno za kmetijsko pridelavo (na primer: urejanje kmetijskih zemljišč, ograje za pašnike, nakup opreme za kmetijsko pridelavo,…). Za vse ukrepe v tem poglavju investicija ob prijavi na razpis ne sme biti začeta. Prijavijo se na podlagi predračuna do najkasneje 20.8.2007. Po prejeti odločbi o višini dodeljenih sredstev začnejo in zaključijo investicijo ter dostavijo kopijo računa in kopijo položnice kot dokazilo o opravljeni investiciji. Rok za samo izvedbo investicije je od izdaje odločbe do približno 20.11.2007 (točen rok bo določen v odločbi!). Največji vpliv bo ta spremenjen način imel na sofinanciranje obnov trajnih nasadov, saj nam onemogoča finančno podpreti že izvedene letošnje obnove. Ta izpad bomo v veliki meri popravili v naslednjih letih, saj predvidevamo objaviti razpis za leto 2008 že v decembru leta 2007.

• Za ukrepe poglavja B lahko upravičenci prijavijo investicije, ki so jih ali jih bodo opravili v času od konca prejšnjega razpisa, to je od 1.7.2006, do vključno 20.11.2007 (točen rok bo določen v odločbi). V ukrepe tega poglavja lahko upravičenci prijavijo investicije v predelavo in trženje (na primer: opremo za predelavo vina, ureditev kleti, turistično dejavnost na kmetiji,…) Za že zaključene investicije vlogi priložijo kopije računov in položnic (ali drugih dokazil o izvedenem plačilu), na osnovi katerih bodo prejeli odločbo in kasneje v podpis pogodbo, kateri sledi izplačilo finančne pomoči. Za še ne dokončane investicije vlogi priložijo predračune, nadaljnji postopek pa je enak kot pri ukrepih poglavja A.

• Zaradi spremenjenih predpisov nekaterih ukrepov ne smemo več subvencionirati, uvedli pa smo lahko nekatere nove in sicer: zavarovalne premije za plodove in živino, kakovostne kmetijske proizvode, tehnična podpora v kmetijstvu, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijah in trženje kmetijskih proizvodov.

• Na razpis lahko kandidirajo vsi, ki investirajo na območju Mestne občine Nova Gorica in izpolnjujejo druge v razpisu navedene pogoje.