Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Govor župana Mirka Brulca na slavnostni seji ob občinskem prazniku

DATUM OBJAVE 09. september 2006
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Drage svetnice, spoštovani svetniki, cenjeni gostje!

Iskreno pozdravljeni na današnji praznični seji Mestnega sveta.

Najprej zahvala vsem, ki ste si vzeli nekaj uric vašega dragocenega časa, da skupaj nazdravimo ob občinskem prazniku in skupaj pokramljamo o preteklih izkušnjah in načrtih za prihodnost.

Posebna zahvala in prisrčne čestitke gredo našim današnjim nagrajencem, ki ste s svojimi dosežki prispevali k skupnemu blagostanju in razvoju naše lokalne skupnosti, istočasno pa vaši uspehi odmevajo v širši slovenski ali celo mednarodni javnosti.

Za pomoč in podporo pri svojem delu se zahvaljujem svetnikom in svetnicam Mestnega sveta, delavkam in delavcem občinske uprave, županom sosednjih občin, županu Gorice, predsedniku Goriške pokrajine ter vsem ostalim, ki mi pomagate k iskanju najboljših rešitev in me opozarjate na storjene napake.

Bliža se zaključek tega mandata. Trenutek torej, ko lahko potegnemo črto, poročamo o izpeljanih projektih, si priznamo morebitne zamujene priložnosti, predvsem pa usmerimo pogled naprej.

Pred 4 leti smo se stvari lotili pogumno in samozavestno. Nismo obljubljali gradov v oblakih. Dali pa smo besedo, da bomo občinsko politiko vodili transparentno, pošteno in s čistimi računi. Rekli smo, da bo na prvem mestu stroka in potem ostali kriteriji. Poudarili smo, da bo važna vsebina predloga ali ideje in ne stranka ali skupina, iz katere izhaja predlagatelj. Ponudili smo sodelovanje vsem, ki so izrazili pripravljenost za to. Posebej smo izpostavili usmerjenost v razvoj in dvig osebnega in družbenega standarda.

Danes se z zadovoljstvom oziram nazaj. Kajti ugotavljam, da to niso bile prazne besede. Postali so principi našega dela in razmišljanja, ki jih je vsakdo, kdor je hotel sedeti na našem vlaku, moral upoštevati in se po njih ravnati. Zdaj so to standardi za vodenje lokalne politike in delitev proračunske pogače, ki jih tudi v bodoče, kdorkoli bo že imel v rokah škarje in platno, ne bo več mogoče izničiti.

Kritiki nam očitajo, da bi ob taki višini občinskega proračuna lahko delali čudeže. Toda verjemite mi, več kot je denarja, več je potreb in želja. Edina rešitev iz te zagate je oblikovanje prioritet. Prednost naj dobijo tisti projekti, ki so razvojno naravnani, ki prinašajo koristi čim širšemu krogu upravičencev in tisti, ki najdlje čakajo na realizacijo. Ne pa tisti, za katerimi stojijo najmočnejše interesne ali strankarske skupine.

Drugo je vprašanje strateških usmeritev. Te niso nujne povezane tudi z največjimi vlaganji, gre za tiste programe, ki odražajo dolgoročno razvojno politiko naše občine in tiste teme, ki jim bomo posvečali največ časa, znanja, energije in javne promocije.

Čemu torej dajemo prednost v naši občini. Na vrhu zagotovo najdemo pospeševanje gospodarstva, ki mu sledijo razvoj visokega šolstva, ohranjanje podeželja in ustanavljanje pokrajine. Na drugi strani, pa zato nič manj pomembni, pa najdemo vse ukrepe in investicije, ki dvigujejo kvaliteto življenja naših občank in občanov in jim nudijo ustrezne pogoje za delo in ustvarjanje.

V gospodarstvo vlagamo velike denarje, kar je že obrodilo sadove, saj se Nova Gorica ponovno dviguje na lestvici najbolj propulzivnih slovenskih mest. Seveda ne gradimo tovarn ali ustanavljamo podjetij. Zato pa dajemo poceni kredite, tudi nepovratna sredstva, urejamo obrtne cone, financiramo tehnološki park in nasploh ustvarjamo podporno okolje za razmah podjetništva, pa tudi večjih gospodarskih projektov.

Vse bolj smo uspešni tudi pri pridobivanju sredstev iz domačih in mednarodnih skladov, kar nam omogoča, da uvajamo nove in nove razvojne projekte.

Veliko načrte imamo tudi v turizmu. V večji meri bo treba zaokrožiti turistično ponudbo. Kot nosilni področji se kažeta Trnovsko-Banjška planota, ki ponuja obilo priložnosti za rekreacijo v mirnem in naravnem okolju ter Ajševica, kjer skušamo na enem mestu zbrati in povezati različne dejavnosti: padalce, zmajarje, konjenike, igralce golfa in druge. Vse te ideje so seveda v celoti združljive oziroma se celo dopolnjujejo z največjim turističnim projektom prihodnjega obdobja, to je oblikovanje novega igralniško-zabaviščnega kompleksa, ki ga namerava HIT zgraditi skupaj z ameriškim investitorjem. Usoda projekta pa je odvisna od nekaterih odločitev države. Kot župan sem pripravljen uporabiti vse svoje pristojnosti in zakonske možnosti ter v celoti zastaviti svoj glas in vpliv, da bi se država tokrat znebila predsodkov in iskanja kratkoročnih koristi in dovolila HIT-u, kot najuspešnejšemu izvozniku in največjemu slovenskemu davkoplačevalcu, da realizira svoje pogumne ideje, pripelje v državo veliko tujega kapitala in svoje znanje, energijo ter občutek za osvajanje novih tržišč izkoristi za širitev in bogatitev svoje dejavnosti. Ker so mi zadnji čas prišle na uho govorice, da je vstala od mrtvih ideja o ustanovitvi holdinga Casino Slovenija, torej popolni centralizaciji igralniške dejavnosti, bi rad poudaril še to: Dokler bom jaz župan, se bo to težko zgodilo. Kajti uporabil bom vse legalne in legitimne mehanizme, da bi to namero preprečil. Ker je javno mnenje trdno na moji strani, me ni strah, da bi komu uspelo premagati naš odpor do te zamisli.

Gospodarstvo, še posebej pa naložbe, ki jih gradimo v javnem interesu, pa so odvisne od urejanja prostora.

Na tem področju v zadnjih štirih letih imamo kaj pokazati. Sprejeli smo prvi prostorski plan Mestne občine Nova Gorica. Na njegovi podlagi smo se lotili priprave cele vrste novih izvedbenih prostorskih načrtov, saj je pomanjkanje tovrstne dokumentacije v preteklosti močno hromilo prostorski in s tem tudi investicijski razvoj v občini. Že izdelani lokacijski načrti nam omogočajo, da bomo v prihodnjih letih v mestu zgradili preko petsto novih stanovanj in trgovski center na območju železniške postaje, dogradili mestni center z novimi zabaviščnimi, poslovnimi, stanovanjskimi in parkovnimi površinami, dogradili mestno ulično mrežo, kar vse bo mestu zagotavljalo novo dinamiko in nove zaposlitve. V Rožni Dolini in na Ajševici smo pripravili lokacijske načrte za več kot sto novih zasebnih stanovanjskih gradenj. Več kot osem hektarjev novih površin smo za gradnjo novih poslovnih in proizvodnih prostorov zagotovili s pripravo lokacijskega načrta v Kromberku. Po sprejetem lokacijskem načrtu zgrajena renška obvoznica bo služila tudi za napajanje nove tri hektare velike proizvodne in poslovne cone na robu opekarne v Renčah, razširjena, dograjena in urejena bo poslovna cona v Volčji Dragi, vse to je z naše strani lepa popotnica novi občini. V pogojih spreminjajoče se prostorske zakonodaje intenzivno poteka priprava nove generacije občinskih strateških prostorskih aktov. V tem okviru največ pozornosti namenjamo pripravi urbanistične zasnove, ki jo je mesto že predolgo pogrešalo. Dolgoročno načrtovanje prostorskega razvoja zastavljamo v tesni povezavi in sodelovanju s sosednjo Gorico, saj postaja skupno urejanje enovitega goriškega prostora dejstvo naše bližnje prihodnosti.

Izjemno veliko smo v zadnjem obdobju vlagali v področje infrastrukture. Če ne prej, sem prepričan, da bo naslednji občinski praznik trenutek, ko bomo prerezali trak na solkanski obvoznici. Gre za največji finančni zalogaj v iztekajočem se mandatu, kar se cestnega omrežja tiče. Pa tudi najbolj pomemben in najbolj koristen. Most v Renčah je končan, na vrsti je njegovo nadaljevanje z izgradnjo renške obvoznice, ki pa sedaj ni več v naši domeni. Tudi kvalitetna vodooskrba je med prednostnimi nalogami lokalne skupnosti. Predolgo se nam vleče centralna čistilna naprava, Zdaj že lahko rečemo, da je kocka, kar se tiče lokacije, padla. Gradili jo bomo v Vrtojbi, tam, kjer je že vsa leta planirana. Ker nas evropski roki priganjajo, bo to zagotovo ena največjih, če ne celo največja, naložba prihodnjega mandata. Normalno pa se izvaja načrt izgradnje lokalnih čistilnih naprav. Tovrstna naprava v Prvačini je končana in nam bo služila kot vzorčni primer za vse bodoče objekte tega tipa. Veliko je bilo storjenega tudi na področju gradnje kanalizacijskih omrežij po posameznih naseljih.

Nazadnje se dotaknimo še polja družbenih dejavnosti.

Veliko je bilo izpeljanega, veliko je še načrtov za prihodnost. Za najmlajše smo obnovili vrtca v Šempasu in Kekec v Novi Gorici. Veliko pozornost smo posvečali tudi osnovnim šolam, kjer smo obnavljali obstoječe prostore, dozidavali, posodabljali notranjo opremo, urejali šolske knjižnice in še kaj bi se našlo. Začel se je izvajati tudi projekt, zelo pomemben za zdravje naših otrok, to je menjava azbestcementne kritine na objektih, namenjenih šolski in predšolski vzgoji. Letos smo menjali strehe v Šempasu, Solkanu in Grgarju, prihodnja leta pridejo na vrsto še ostale šole in vrtci. V kratkem bomo pričeli z gradnjo prizidka in obnovo glasbene šole, ki bo tudi ena večjih postavk prihodnjih dveh, treh proračunov. V tem mandatu smo zgradili ali obnovili veliko športnih objektov, tako v športnem parku, izven njega, kot tudi na podeželju. Z veseljem lahko povem, da smo podpisali pogodbo z državo, po kateri nov Varstveno delovni center, nadgrajen z bivalnimi enotami v nadstropju, ni več pod vprašajem. Če bo šlo po načrtih, bo gradbišče odprto še letos. Zato pa bodo oskrbovana stanovanja za domom upokojencev letos že končana. Interes starejših občanov, ki so jim namenjena, je velik in prepričan sem, da s tem odpiramo novo poglavje v humanejših oblikah varovanja starostnikov. Z dnevnim centrom za odvisnike, čeprav smo se odločili za montažni tip objektov, je bilo nekaj težav, sedaj so odpravljene, zato računam, da bo v mesecu dni že služil svojemu namenu. Tudi zdravstveni dom Dornberk je ravno te dni dobil gradbeno dovoljenje, tako da bo gradnja lahko stekla.

Zelo smo ponosni na našo univerzo, ki je v 10 letih dosegla izjemen napredek. Štartala je iz nič, letos pa že pridobila status 4. slovenske univerze, prve zasebne. Gradi na principih, ki danes v svetu prevladujejo pri modernih in mlajših univerzah, kot so fleksibilnost, iskanje tržnih niš pri oblikovanju študijskih smeri, usmerjenost v aplikativna znanja in velika pozornost študentom. Izjemno smo zadovoljni tudi z delom Visokošolskega in raziskovalnega središča, ki je v Novo Gorico pripeljalo že veliko novih univerzitetnih in visokošolskih
programov, bodisi kot podružnice obstoječih fakultet, bodisi kot samostojne visokošolske zavode.

Veliko vlagamo v podeželje. Toliko, kot se je v zadnjih 4 letih vlagalo v podeželje, se ni še nikoli. Zapostavljenost tega območja zagotovo ni bil niti vzrok, niti povod odločitve, da se en del občine odcepi in da se oblikuje nova občina Renče-Vogrsko. Sicer pa, voljo ljudi je treba spoštovati. Tudi njim želim vse najboljše.

Poleg drugih investicij po vaseh in KS je treba še posebej izpostaviti zelo živahno obnovo kulturnih in zadružnih domov, ki smo ji priča v zadnjih nekaj letih. Ni ga večjega kraja v občini, kjer se na tem področju v tem mandatu ne bi nič dogajalo. Najzahtevnejše investicije te vrste pa smo izvajali v Šempasu, Bukovici, Čepovanu, Renčah, Gradišču nad Prvačino in Grgarskih Ravnah.

Kadar tako razlagam, da nismo pozabili na podeželje, dostikrat doživim nasprotni očitek, češ, zato ste pa mesto zanemarili. To ne drži. Uravnotežen razvoj mesta in podeželja, ki ga zagovarjam, pomeni, da v mestu razvijamo dejavnosti in institucije širšega pomena, podeželju pa damo tisto osnovno infrastrukturo, da ljudje tam lahko normalno živijo in se od tam ne izseljujejo. V samem mestu, Novi Gorici, sta zagotovo največji pridobitvi zadnjega obdobja novo otroško igrišče in nova športna dvorana, poleg njiju pa še vrsta drugih objektov in novosti. Pri omenjenih dveh pa je še posebej pomembno, da gre za investicije, ki služijo velikemu številu naših občanov in ki dvigajo kvaliteto življenja predvsem mladim generacijam in mladim družinam. Naložbe, ki izpolnjujejo ta dva kriterija, pa morajo biti v vrhu naših prioritet.

Financiramo tudi veliko institucij in dejavnosti, ki so regijskega značaja. Vendar nam ni žal tega denarja. S spremembo ustave regije postajajo realnost. Goriška si še ni izborila statusa samostojne regije. Čeprav v isti sapi dodajam, da ne vidim junaka, ki bi si upal oporekati taki odločitvi. Naš najboljši argument je ravno ta: Regija in regijsko središče pravzaprav že funkcionirata. Čeprav zaenkrat še pretežno na plečih mestne občine. V našem interesu je, da regijo dobimo. Mestna občina Nova Gorica ima v novi državni razvojni shemi, tudi v povezavi z oblikovanjem pokrajin, velike ambicije. Še več, ustanovitev Goriške pokrajine vidimo kot odskočno desko za nov konjunkturni ciklus našega gospodarstva in našega celostnega razvoja. V ustanovitvi pokrajine vidimo veliko priložnost za Novo Gorico in za krepitev njenega ekonomskega, razvojnega, kadrovskega, kulturnega, pa tudi finančnega potenciala. In za dosego tega cilja je treba kdaj tudi kaj žrtvovati. Tu mislim predvsem na kakšen tolar iz proračuna, ki sicer ni naša obveznost. Vendar, kot sem rekel, ta denar ni vržen proč in se nam bo še bogato obrestoval.

Idej in načrtov je torej veliko, znanja in pripravljenosti za delo nam ne manjka. Kljub omejenim finančnim možnostim bomo dobrim idejam vedno prisluhnili, predvsem če so strokovno verodostojne in razvojno usmerjene. Kadar pa je iz takih ali drugačnih razlogov vendarle treba narediti izbor, bo prvi kriterij večinska volja ljudi in njihovo blagostanje. Vsi skupaj, ki ustvarjamo politiko in sprejemamo odločitve, se moramo zavedati, da smo mi tu zaradi naših občanov in ne obratno.

Znamo stopiti skupaj. Gojimo kulturo političnega in socialnega partnerstva. Znamo se pogovarjati in dogovarjati in, če je potrebno, sklepati tudi kompromise. Delamo pošteno. Zato z optimizmom gledamo naprej in ne dvomimo v uresničitev zastavljenih načrtov in projektov.

Kot župan lahko zatrdim. Naša občina ima vizijo. Mestna občina Nova Gorica ima prihodnost. Vsi, ki odločamo o razvoju te občine in življenju naših občanov, bomo storili vse, da bi upravičili pričakovanja in zaupanje ljudi ter vsem zagotovili mir, napredek, blagostanje in srečnejši jutri.

Hvala!