Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Župan Črtomir Špacapan o zadnjih odmevih v medijih glede ustanovitve nove občine Renče - Vogrsko

DATUM OBJAVE 05. avgust 2002
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

"Naj spomnimo, da je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na svoji seji dal pozitivno mnenje k pobudi treh krajevnih skupnosti, da ustanovijo svojo občino. Do zavrnitve pobude je prišlo s strani državnega zbora in Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Pobudniki imajo vsekakor legitimno pravico do pritožbe, vendar z uporabo resničnih argumentov. Navajanje neresnic, predvsem v odnosu Mestne občine Nova Gorica do teh treh krajevnih skupnosti, zavaja občane in nenazadnje ne pripomore k dobrososedskemu sodelovanju med KS in bodočima občinama, v kolikor bi do ustanovitve nove občine prišlo.


Utemeljevanje zahteve za novo občino z netočnim podatkom, da KS Renče, Vogrsko in Bukovica-Volčja draga skupno dobijo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica le 105 milj. SIT, vsekakor ne prispeva k kredibilnosti pobudnikov ustanovitve nove občine.


Proračunska poraba občine zajema financiranje obveznih – zakonsko predpisanih nalog, ki jih lokalna skupnost mora financirati in druge naloge, ki jih vsaka občina financira v skladu z višino sredstev, ki so na razpolago po financiranju obveznih nalog. Zato je nekritično ugotavljanje koliko denarja dobi KS na svoj račun, saj so bistveno večja sredstva potrebna za pokrivanje nalog na področju družbenih dejavnosti ter komunalne in cestne infrastrukture, ki se jih iz občinskega proračuna direktno financira izvajalcem. Nenazadnje pa so za funkcioniranje občine potrebni nekateri izdatki, ki jih je nemogoče alocirati po krajevnih skupnostih (uprava., požarno varstvo, civilna zaščita, ustanove izobraževanja, zdravstva, športa, mladinski center, sociala …).


Ne glede na prikazano problematičnost spremljanja proračunske porabe po KS, je bila v juniju 2002 pripravljena analiza, ki jo je v juliju 2002 prejel tudi Mestni svet in iz katere izhaja, da so znašali direktni izdatki proračuna, ki jih je mogoče alocirati po krajevnih skupnostih v teh treh krajevnih skupnostih preko 178 milj. SIT. Podatek za letošnje leto bo podoben. Ob tem pa velja poudariti, da v tem niso zajeti številni stroški, ki jih ni mogoče spremljati po mejah krajevnih skupnosti: npr. plačilo javne razsvetljave, sanacija nelegalnih odlagališč, regresiranje na področju kmetijstva, kreditiranje v okviru malega gospodarstva, pospeševanje turizma, financiranje skupnih občinskih (in medobčinskih) institucij knjižnice, šol, visokega šolstva, športnih dejavnosti in objektov, mladinske dejavnosti, subvencij občanom v domovih upokojencev, plačilo nezavarovanih oseb, humanitarnih društev, protipožarne in civilne zaščite in uprave. Prebivalci KS Renče, Vogrsko in Bukovica-Volčja draga so tudi koristniki teh storitev in večina naštetih stroškov spada v obvezno financiranje lokalne skupnosti.


Naj omenimo še nekaj dejstev, ki jih pobudniki ne navajajo radi. Gre za izgradnjo infrastrukture, ki jo mora financirati država.
Tako bo Ministrstvo za promet v letošnjem letu začelo obnovo ceste od priključka na hitro cesto do kraja Vogrsko v višini cca 200 milj. SIT, tudi pločniki ob državnih cestah bi morali biti v domeni države, pa jih morajo graditi občine. Za most čez Vipavo v Renčah so pripravljeni načrti, vendar je to investicija (preko 1 milijarde tolarjev), ki jo sami ne bomo zmogli.


Poleg tega nekaterih investicij, ki so pomemben za širšo skupnost krajevne skupnosti nekako nočejo sprejeti za svoje, a so gotovo koristne – npr. asfaltacija ceste Renče-Temnica ali Vogrsko-Šempas, pa izgradnja športne dvorane v Renčah, obnova kulturnega doma v Bukovici, vinska cesta, kolesarske steze in še bi lahko naštevali.


Dober gospodar pač mora poskrbeti za funkcioniranje institucije kot celote, pa naj si bo gospodinjstvo, gospodarska družba ali občina. Res pa je, da sedanji način financiranja občin stimulira nadaljnjo delitev, saj ima sedanjih pet občin, ki so nastale iz naše občine Nova Gorica bistveno večji proračun, kot bi ga imela skupna občina."