Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Odgovor župana MO Nova Gorica Mirka Brulca KS Kromberk glede lokacijskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče

DATUM OBJAVE 21. januar 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Številka: 350-03-4/2004
Datum: 20. 01. 2005

Krajevna skupnost Kromberk

5000 NOVA GORICA


ZADEVA: Zaustavitev izdelave lokacijskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče ter zaustavitev izdelave oziroma izvajanja zazidalnega načrta Damber III

Krajani KS Kromberk ste name naslovili pobudo za takojšnjo zaustavitev izdelave oziroma prekinitev izvajanja lokacijskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče ter zazidalnega načrta Damber III. Pobudo ste utemeljili z zahtevo, da se nikakršni novi posegi na navedenih območjih ne smejo izvajati, če se predhodno ne uredi komunalne problematike celotnega območja, zlasti cestne mreže in vodovoda.
Namen izdelave obeh lokacijskih načrtov, zlasti pa lokacijskega načrta Bonetovšče-Fajdigovšče, je predvsem sanacija povsem neprimerne in pomanjkljive infrastrukturne opremljenosti območja. Gradbeni posegi na geološko stabilnostno občutljivem območju so skozi leta potekali stihijsko in nenačrtno, kar je, predvsem zaradi nekontroliranega odvajanja vod, močno poslabšalo razmere in ogrozilo varnost bivanja na celotnem pobočju. S prostorskim planom, katerega namen ni natančno določiti zazidljive površine, je bila zato napovedana ureditev območja z lokacijskim načrtom, ki naj bi razmere uredil in obenem določil še sprejemljivo racionalno stopnjo dopolnitve zazidave. Lokacijskega načrta vsekakor ne bom dovolil pripraviti tako, da ne bi bila z njim prvenstveno zagotovljena celovita komunalna sanacija obravnavanega območja. Za to, da bi se lahko skupaj odločili, kolikšna je še možna in smiselna dodatna pozidava, če sploh je, je v okviru priprave lokacijskega načrta potrebno najprej, v skladu z določili zakona o urejanju prostora, izdelati posebne strokovne podlage. Nekatere teh so bile že izdelane pred desetimi leti in jih je potrebno le prenoviti, ostale pa bo potrebno izdelati na novo, tako kot že določa sprejeti program priprave. Med temi so posebnega pomena predvsem podrobne geološke preiskave ter idejne zasnove komunalnih omrežij, zlasti vodovoda in kanalizacije. Zato sem zadolžil oddelek za okolje in prostor kot pripravljavca lokacijskega načrta, da najprej pridobi detaljne in ažurne podatke o stabilnostnih razmerah na območju in naročilo je že v teku. Obenem so v pripravi tudi idejne zasnove vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, v okviru izdelave urbanistične zasnove mesta pa se pripravlja zasnova cestnega omrežja, ki bo podala tudi najbolj ustrezno rešitev za sekundarno višinsko prometno napajanje vse poselitve na pobočju.
Iz navedenega sledi, da načrtovalskega dela nikakor ne smem zaustaviti, saj brez strokovnega načrtovanja ne bom mogel zagotoviti uresničevanja vsega tistega, kar v krajevni skupnosti želite. Sem pa porok za to, da bo delo ves čas potekalo po postopku, kakor ga nalaga zakon o urejanju prostora. Najprej strokovne podlage, nato skupaj z vami dogovor o najprimernejših rešitvah, šele zatem postopki za obravnavo in sprejem lokacijskega načrta.

Lep pozdrav!

Mirko Brulc
ŽUPAN