Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeta proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 in načrt razvojnih programov MO Nova Gorica za obdobje 2004 - 2007

DATUM OBJAVE 30. januar 2004
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

V letošnjem proračunu je 6.952.000.000,00 tolarjev sredstev. Predlog proračuna je:
- razvojno naravnan
- odpira prostor mnogim kratkoročnim in dolgoročnim investicijam
- upošteva načelo prioritet
- ohranja programe, ki tečejo, v nespremenjenem obsegu
- prelaga kakšno investicijo ali investicijsko vzdrževanje, ki niso nujne na kasnejše obdobje Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2004 je objavljen v rubriki Mestni svet, gradiva sej - 13. seja Mestnega sveta MONG, 29.1.2004, amandmaji, ki so bili na seji sprejeti, pa so sledeči: • V 8. členu odloka o proračunu se v tekstualnem delu prvi in tretji stavek 8. člena spremenita tako, da se glasita: "Župan lahko s pismenimi sklepi prerazporedi sredstva med posameznimi proračunskimi postavkami, praviloma znotraj istega področja. Pri čemer pri postavki, ki se zmanjšuje, ta sprememba ne sme preseči 20 % vrednosti celotne postavke in ne zneska 3 mio SIT".
Župan mora o izvršeni prerazporeditvi takoj poročati predsedniku nadzornega odbora, na prvi naslednji seji pa tudi mestnemu svetu."
• V proračunski postavki 13,24 se zagotovi 3 mio SIT za kulturni dom v KS Grgarske Ravne-Bate, in sicer tako, da se za 1 mio SIT zmanjša postavka 03,20 Sanacija in izgradnja komunalnih objektov, priloga 5, točka 3, izvedba fekalne kanalizacije v Grgarju, za 1 mio SIT se zmanjša postavka 03,20 Sanacija in izgradnja komunalnih objektov priloga 5, točka 7 Kanalizacija Ravnica in za 1 mio SIT se zmanjša postavka 03,21 Sanacija komunalnih objektov – vodovodi, priloga 6, vodovodi novogradnje, točka 2, vodovod Ravnica;
• Za 5,5 mio SIT se zmanjša postavka 03,15 Nakup zemljišč, tako da znaša 135.500.000 SIT. Posledično se poveča postavka 09,18 Pomoč športnim klubom in društvom za pionirske kadetske in mladinske selekcije, tako da znaša 35 mio SIT;
• V prilogi, 2 proračunska postavka 03,13 Urejanje mesta se v točki 1 mirujoči promet doda še besedilo "in pešpot širine 1 m in dolžine cca 15 m – povezava Ul. Za spomenikom z Ulico Borisa Kalina (vrtec in šola).

Mestni svet je na včerajšnji seji sprejel tudi načrt razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2004 - 2007. V načrtu se v skladu z določili Zakona o javnih financah izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči investicijskega značaja za prihodnja 4 leta. Omenjeni načrt je objavljen v rubriki Mestni svet, gradiva sej - 13. seja Mestnega sveta MONG, 29.1.2004. K temu načrtu sta bila na včerajšnji seji spejeta še dva sklepa:• V tabeli področje 5 Gospodarstvo se doda novo 6. točko – izvajanje projekta vabljive lepote Banjško-trnovske planote;
• V področju 9 Šport se v točki 2 Športni park v letih 2005, 2006 in 2007 doda znesek v višini 10 mio SIT.