Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Prostorski ureditveni pogoji za posege v prostor na območju Mestne občine Nova Gorica

DATUM OBJAVE 19. oktober 2005
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Postopek spreminjanja in dopolnjevanja odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mestno območje Nove Gorice, kjer investicijski procesi v občini potekajo v največjem številu in so tudi najbolj kompleksni, smo pričeli že v juniju 2003, takoj po sprejemu sprememb in dopolnitev prostorskega plana občine. Koreniti posegi v odlok so bili potrebni, saj ga je bilo po eni strani potrebno uskladiti z novimi vsebinami prostora, ki jih je prinesla sprememba plana, po drugi strani pa je zaradi sprejema nove prostorske zakonodaje postal tudi strukturno in pomensko zastarel in neskladen in zato komaj še uporaben. Ker je bilo delo obsežno, potreba po čimprejšnji operativnosti odloka pa živa in velika, je bil postopek priprave akta zastavljen v dveh korakih. V prvem so bila na nov in sodobnejši način pripravljena splošna določila o urejanju gradenj in posegov v prostor, ki veljajo za celoten mestni prostor enoznačno in enovito, v drugem koraku pa naj bi bil odlok dopolnjen in nadgrajen s posebnimi in natančnejšimi določili za posamezne urejevalne enote, karakterno in vsebinsko homogena konstitutivna območja mestnega prostora.

Prvi del postopka je bil zaključen v preteklem letu in splošna določila odloka so stopila v veljavo. Brez natančneje razdelanih meril za posamezne, med seboj različne mestne prostore, ki imajo diferencirane zahteve in potrebe, pa akt svoje vloge in urejevalne moči v prostoru ne more razviti v polni meri, zato se je delo brez predaha nadaljevalo s pripravo zaključne faze. Predlog dokončne vsebine odloka je bil pripravljen in dan v proceduro javnega obravnavanja in usklajevanja, ki ji je bila namenjena še posebna pozornost, saj je bil predlog predstavljen in obravnavan v vseh krajevnih skupnostih. Zbranih je bilo veliko število pripomb in predlogov in tudi fazi strokovnega opredeljevanja do pripomb je bilo odmerjenega veliko časa in strokovnega napora, saj smo zaradi zahtevnosti, občutljivosti in pomembnosti dokumenta za dogajanje v prostoru, za to opravilo sestavili posebno razširjeno ekipo strokovnjakov s področja urejanja prostora. Po strokovni uskladitvi z mnenjem javnosti smo k dokumentu pridobili še vsa mnenja nosilcev urejanja prostora o ustreznosti in skladnosti predloga z njihovimi usmeritvami, kar je zahtevalo še zadnje usklajevalne posege v predlagano vsebino. Dokončno usklajeni predlog odloka je sedaj pripravljen in primeren za predstavitev in obravnavo v mestnem svetu.

Zaradi specifične zahtevnosti vsebine dokumenta in zaradi njegove narave, zaradi velikega števila zelo različnih in tudi nasprotujočih si interesov, ki jih mora akt uskladiti in uravnovesiti, gre tudi v tej fazi postopka pričakovati živahno razpravo in veliko število dodatnih predlogov za vsebinske posege v zgradbo odloka. Z dokončno uskladitvijo in sprejemom predlaganega odloka bomo pridobili občinski izvedbeni prostorski akt, ki bo na jasen in pregleden način, brez vsake zadrege, nedorečenosti ali dvoumja urejal gradnje in vse druge posege v mestnem prostoru Nove Gorice.