Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Govor župana Mestne občine Nova Gorica Mirka Brulca na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ob občinskem prazniku v soboto, 5. septembra 2009

DATUM OBJAVE 05. september 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Govor župana Mestne občine Nova Gorica Mirka Brulca na slavnostni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ob občinskem prazniku v soboto, 5. septembra 2009, ob 10.30 v veliki sejni dvorani mestne hiše:


Spoštovani!

V Mestni občini Nova Gorica sledimo poti znanja in napredka, novih idej in drznih rešitev. V teh hotenjih se zgledujemo po pogumnih možeh iz naše preteklosti. Med njimi sta zagotovo tudi brata Rusjan, ki s svojo neprecenljivo tehnično in človeško dediščino navdihujeta mlade rodove, s svojo življenjsko filozofijo »biti vizionar in biti pred časom« pa tudi vsem nam dajeta trdno izhodišče in močno motivacijo pri oblikovanju naših vrednot in postavljanju naših ciljev. Letošnji občinski praznik in mnoge dogodke, ki se vrstijo v teh dneh, torej posvečamo njima in visokemu jubileju njunih podvigov.

Danes je naš praznik. Posebna zahvala in prisrčne čestitke gredo našim nagrajencem, ki ste s svojimi dosežki prispevali k skupnemu blagostanju in razvoju naše lokalne skupnosti, istočasno pa vaši uspehi odmevajo v širši slovenski, pa tudi v mednarodni javnosti.

Za pomoč in podporo pri svojem delu se zahvaljujem svetnicam in svetnikom Mestnega sveta, delavkam in delavcem občinske uprave, županom sosednjih občin ter vsem ostalim, ki mi pomagate pri iskanju najboljših rešitev in me opozarjate na storjene napake.

Ko sem nastopil svoj drugi županski mandat, si nisem predstavljal, v kakšnih globalnih okoliščinah bom vodil našo občino. Največja gospodarska kriza po 2. svetovni vojni nikogar ne pusti neprizadetega. V občinski upravi smo se po svojih najboljših močeh že zelo zgodaj vključili v reševanje krizne situacije. Naše ukrepe smo osredotočili na dve področji, to sta spodbujanje gospodarstva ter blažitev socialnih stisk občank in občanov.

Pospeševanje gospodarstva je področje, ki mu posvečamo veliko pozornosti in v katerega veliko vlagamo. Zato nudimo ugodne kredite, tudi nepovratna sredstva, urejamo obrtne cone, financiramo tehnološki park in nasploh ustvarjamo podporno okolje za razmah podjetništva, pa tudi večjih gospodarskih projektov.

Na področju visokih tehnologij beležimo 2 projekta, ki sta trenutno v središču našega zanimanja, to sta regijski IN-Prime ter Evropski ESFRI oziroma njegov podprojekt FAIR. Pomemben partner pri obeh projektih so tudi naše visokošolske organizacije, še posebej univerza.

V tej luči nas veseli tudi dejstvo, da nam je uspelo najti prostor za t. i. univerzitetni kampus, torej mesto, kjer bo Univerza lahko nemoteno razvijala svoje ambiciozne načrte in gradila svojo znanstveno raziskovalno in pedagoško infrastrukturo.

Gospodarjenje s prostorom je ena izmed pomembnejših nalog lokalne skupnosti. Pravilno rabo prostora vidimo v funkciji usmerjanja celotnega družbenega razvoja ob hkratni skrbi za celostno varstvo narave in okolja. Izdelali smo občinski prostorski načrt in ga poslali pristojnim ministrstvom v presojo. Gre za dokument, ki po novi prostorski zakonodaji ureja temeljna razmerja v prostoru in določa temeljne opredelitve v zvezi z namembnostjo posameznih območij in parcel. Od sprejetja tega dokumenta si veliko obetamo, saj nam zagotavlja sprostitev dodatnih zemljišč za gradnjo, bodisi stanovanjskega, bodisi poslovnega značaja.

Na področju družbenih dejavnosti je zagotovo novica št. 1, da bodo vsi starši, ki so za to zaprosili, za svoje malčke dobili prostor v naših vrtcih. Velika vlaganja v prostore in opremo vrtcev v preteklem obdobju, visok standard otroškega varstva v naši občini, pravilno načrtovanje, vse to je pripomoglo k temu, da se pri nas s temi problemi ne srečujemo.

Kljub krizi in krčenju investicij program obnove in posodobitve vrtcev ne bo ustavljen. Pospešeno pripravljamo projektno dokumentacijo za tri vrtce in sicer Ciciban v Novi Gorici, vrtec v Prvačini ter Julke Pavletič v Solkanu.

Na področju sociale je najpomembnejša investicija gradnja Varstveno delovnega centra, kjer je že izdano gradbeno dovoljenje. Pritličje, torej varstveno-delovno enoto, financira država, medtem ko gre izgradnja stanovanjskih torej bivalnih enot za 20 varovancev v breme občine.

Na področju kulture smo pridobili gradbeno dovoljenje za prvo in drugo fazo izgradnje kompleksa Vile Bartolomei v Solkanu, kamor se bo v celoti preselil Goriški muzej in tako sprostil prostore v Kromberškem gradu izključno za razstave in obiskovalce. Pri tej investiciji računamo v celoti na kohezijska sredstva iz evropskega proračuna.

Tudi sicer smo pri pridobivanju sredstev iz evropskih strukturnih skladov iz leta v leto bolj uspešni, kar je dobro. Še posebej to velja za financiranje komunalne infrastrukture.

Daleč najpomembnejši in tudi finančno najzajetnejši projekt iz te skupine je poznan pod imenom varovanje vodnega vira Mrzlek, prinaša pa izgradnjo široke mreže primarnega vodovodnega omrežja v 4 občinah, poleg Nove Gorice še v Renčah, Brdih in Ajdovščini. Za našo občino to praktično pomeni, da iz našega zemljevida vodooskrbe izbrišemo vse sive lise, ki so doslej še kazile podobo urejene in razvite občine, ki svojim prebivalcem zagotavlja vse osnovne dobrine javnega značaja.

V letošnjem letu bomo iz tega naslova za gradnjo vodovodov in rekonstrukcijo črpališča Mrzlek realizirali približno 4 mio EUR. Trenutno so odprta dela na 22 od skupno 60 objektov. Gradbinci so najbližje zaključku del na objektih: vodohram Ravnica, črpališče Bevkovo ter črpališče in vodarna Mrzlek.

Zaključujemo izgradnjo kanalizacije in vodovoda v naseljih Tabor in Potok, zaključena pa je investicija vodovod in kanalizacija Šmihel. Na nivoju priprave dokumentacije pa imamo še nekaj prijav za kandidiranje na evropska sredstva. Če bo odobren projekt Varovanje porečja reke Vipave, bi to na območju občine Nova Gorica pomenilo izgradnjo čistilne naprave Ozeljan in povezovalnih kanalov med naselji Osek, Šempas ter Ozeljan. Obenem pričakujemo izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo kolesarske poti Solkan – Plave v dolžini 9 km.

Največja zalogaja prihodnjega obdobja, pričakujemo, da tudi najbolje podprta z evropskimi sredstvi, pa sta nedvomno Centralna čistilna naprava v Vrtojbi in Regijsko odlagališče odpadkov v Stari Gori.

Veliko vlagamo v podeželje in to se odraža tudi v proračunskem planiranju. Poleg že omenjenih investicij po vaseh, bi rad omenil zelo živahno obnovo kulturnih domov, ki smo ji priča v zadnjih nekaj letih. Najzahtevnejše investicije te vrste smo izvajali v Čepovanu, Grgarju, Grgarskih Ravnah, Lokovcu, Ozeljanu in Ravnici. Pripravljeni pa so že idejni projekti za obnovo ali novogradnjo kulturnih in krajevnih domov v Braniku in Oseku.

Tudi mesto se obnavlja, lepša in gradi. Ob železniški postaji bo zgrajenih 500 novih stanovanj in nov kulturni ter družabni center Nove Gorice. Uravnotežen razvoj mesta in podeželja, ki ga zagovarjam, pomeni, da v mestu razvijamo dejavnosti in institucije širšega pomena, podeželju pa tudi nudimo sodobno infrastrukturo.

Idej in načrtov je vedno veliko, pomembno je, da jih znamo pravilni usmerjati in finančno podpreti. Veseli me, da smo v mestnem svetu podpisali dogovor o partnerstvu za razvoj Nove Gorice in s tem pripomogli k zmanjšanju političnih napetosti v občini in k bolj ustvarjalnim odnosom.

Ob prazniku vam želim, da ne bi izgubili sanj. Sanje, hotenja so osnova dobrega napredka. Tako kot je Edvard Rusjan skupaj z bratom Josipom verjel, delal in nato poletel v nebo. Zaželimo skupaj srečno in uspešno pot naši občini.

Iskrene čestitke ob prazniku!