Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Izvedba predhodnih arheoloških raziskav v okviru priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina - Šempeter pri Gorici

DATUM OBJAVE 12. oktober 2010
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

OBVESTILO O IZVEDBI PREDHODNIH ARHEOLOŠKIH RAZISKAV
V OKVIRU PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA
PRENOSNI PLINOVOD M3/1 AJDOVŠČINA–ŠEMPETER PRI GORICI


Ministrstvo za okolje in prostor vodi pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici, za katerega pripravo je podal pobudo minister za gospodarstvo. V postopku priprave državnega prostorskega načrta je bila najustreznejša rešitev plinovoda proučena in primerjana s prostorskega, okoljskega in funkcionalnega – gradbeno tehničnega vidika, ter predlagana z utemeljitvijo izbora najustreznejše rešitve. V sklopu priprave državnega prostorskega načrta bo pripravljeno okoljsko poročilo kot podlaga za izvedbo celovite presoje vplivov na okolje. Predlagana najustreznejša rešitev bo skupaj z okoljskim poročilom predstavljena na javni razgrnitvi, ki jo bo organiziralo Ministrstvo za okolje in prostor. V času javne razgrnitve bo v lokalni skupnosti organizirana tudi javna obravnava. Sprejet državni prostorski načrt bo podlaga za izvedbo načrtovane ureditve.

V začetni fazi priprave državnega prostorskega načrta se opravi analiza celotnega prostora, po katerem potekajo možne variante. V skladu z Zakonom o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) analiza med drugim vključuje tudi predhodne arheološke raziskave. Podatki o arheoloških ostalinah, ki bodo z njimi pridobljeni, bodo vključeni v pripravo okoljskega poročila in lahko ključno vplivajo na izbor variante. Predhodne arheološke raziskave v skladu z ZVKD-1 opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Izvedba predhodnih arheoloških raziskav je namenjena podrobnejši analizi širšega obravnavanega prostora in nikakor ne pomeni, da bo celotno obravnavano območje vključeno v končni obseg državnega prostorskega načrta.

Predhodne arheološke raziskave obsegajo geofizikalne raziskave - površinski pregled odprtih površin s sprehodom prek zemljišča in pobiranjem vseh najdb na površini ter površinski pregled zaprtih površin s kopanjem testnih jamic v velikosti 40 × 40 × 40 cm na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo travniške ali zatravljene površine ali gozd (testne jamice bodo po pregledu nemudoma zasute in v primeru travnatih površin prekrite s travno rušo). Pri geofizikalnih raziskavah bodo s sprehodom prek zemljišča opravljene meritve na površini z instrumenti.

V kolikor bodo potrebne natančnejše arheološke raziskave, bodo le-te opravljene šele na podlagi sprejete uredbe o državnem prostorskem načrtu oziroma na podlagi predhodnega soglasja lastnikov zemljišč.

Obveščamo vas, da bodo v sklopu priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina–Šempeter pri Gorici v obdobju od oktobra 2010 do decembra 2010 na območju Mestne občine Nova Gorica ter Občin Ajdovščina, Renče–Vogrsko, Šempeter–Vrtojba in Miren-Kostanjevica s strani državne javne službe, ki jo opravlja Center za preventivno arheologijo v okviru Zavoda za varstvo kulturne dediščine, izvedene predhodne arheološke raziskave.

Prosimo vas, da s tem obvestilom seznanite vaše občane.

Dodatne informacije v zvezi z izvedbo raziskav lahko dobite pri izvajalcu raziskav na telefonski številki 08 20 50 720 oziroma prek elektronske pošte tajnistvo@cpa-rs.si .

Splošne informacije v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta lahko dobite na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, telefon 01 - 4787 042 oziroma preko elektronske pošte gp.mop@gov.si.


S spoštovanjem,


Pripravila:

Angelca Kunšič, Višja svetovalka I, in dr. Mitja PAVLIHA, generalni direktor Direktorata za prostor, Ministrstvo za okolje in prostor