Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Mestna občina Nova Gorica sodeluje v projektu Gotrawama

DATUM OBJAVE 25. januar 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

 

 

UNIVERZA V NOVI GORICI VODILNI PARNTER V ČEZMEJNEM PROJEKTU GOTRAWAMA

»Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev

Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,

dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.«

 

V okviru razpisa Evropskega teritorialnega sodelovanja programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007-2013 je bil odobren standardni projekt Gotrawama – Čezmejni sistem za upravljanje z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Projekt vključuje in združuje znanje 10 raziskovalnih in izobraževalnih ustanov, lokalnih ustanov ter komunalnih podjetij.

V prvem letu izvajanja projekta smo projektni partnerji razvili sistem za koordinacijo projektnih dejavnosti. Organiziranih je bilo več projektnih delavnic, kjer smo se dogovorili o poglavitnih nalogah posameznega partnerja in uskladili aktivnosti sodelovanja. Organiziranih je bilo tudi več tehničnih sestankov, ki so potekali tako na sedežu vodilnega partnerja – Univerza v Novi Gorici kot tudi na sedežih ustanov italijanskih partnerjev. Ti so bili namenjeni definiranju specifičnih raziskovalnih metod.

Do konca leta 2012 je bilo izvedenih več aktivnosti:

  • Zbiranje podatkov o kakovosti površinskih in podzemnih voda na obmejnem območju Gorica in Nova Gorica iz različnih javno dostopnih baz podatkov.
  • Preverba obstoječega sistema izvajanja hidrološkega monitoringa.
  • Terensko delo – odvzem vzorcev površinske vode in njihova analiza (kemijska, biokemijska, genotoksična,…).
  • Identifikacija virov onesnaženja (industrija, kanalizacija, čistilne naprave itd.).
  • Določitev območja čezmejnega vodonosnika in zbiranje podatkov o količini in kakovosti podzemne vode za pretekla obdobja za čezmejni vodonosnik Vrtojbensko Mirenskega polja.
  • Aktivnosti za oceno ranljivosti in ogroženosti čezmejnega vodonosnika.
  • Aktivnosti za določitev potenciala za ponovno uporabo prečiščenih odpadnih voda za obravnavano obmejno območje.

 

V drugem letu izvajanja projekta bomo partnerji, na podlagi zbranih hidroloških podatkov, izdelali vodno bilanco porečij Korna in Vrtojbice ter GIS sistema hidrografskih območij. Predlagali bomo izboljšan in opitimiziran sistem monitoringa in se s postavitvijo dežemerov in limnigrafov povezali v učinkovit sistem obveščanja Civilne zaščite. Določili bomo maksimalne pretoke in tako bolje predvideli možne izjemne visokovodne valove. Poleg tega bomo podali oceno možnih posledic in predloge rešitve ter ukrepe.

Glede na oceno stopnje ogroženosti in tveganj za onesnaženje bomo podali predloge metod in ukrepov za zmanjševanje onesnaženosti površinskih voda. V tem sklopu bomo razvili skupno čezmejno bazo podatkov ter učinkovit čezmejni sistem monitoringa kakovosti površinskih voda in karto virov onesnaženja za akcijski načrt, ki bo vključeval ekoremediacije kanala Koren in Vrtojbica.

Z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja bomo izdelali smernice za razvoj skupnih strategij in načrtov za uporabo podzemne vode Vrtojbenskega polja za zmanjšanje porabe energije v zasebnih stanovanjih, javnih zgradbah in podjetjih na obmejnem območju, vzpostavili skupno učinkovito čezmejno bazo podatkov o količinskem in kakovostnem stanju vodonosnika Vrtojbenskega polja in ustvarili karto ranjivosti in ogroženosti vodonosnika ter karto virov onesnaženja.

Izvedli bomo dodatne kemijske analize prečiščene odpadne vode in pregledali možnost uporabe prečiščene odpadne vode na obravnavanem obmejnem območju, popisali čistilne naprave, klasificirali blato iz čistilnih naprav, pregledali trenutno stanje odlaganja blata in potencialne možnosti uporabe blata iz čistilnih naprav.

Poudariti moramo, da kakovostno stanje površinske in podzemne vode odstopa od ciljev Evropske okvirne direktive o vodah (2000/60/ES), ki predvideva doseganje standardov kakovosti do leta 2015 in od Direktive 2006/44/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti sladkih voda, da se omogoči življenje rib, in šestega okoljskega akcijskega programa za "Evropska unija (2001-2010). Zato je cilj projekta Gotrawama ustvariti adekvaten skupen sistem za upravljanje čezmejnih voda. Tak sistem bo preprečeval ekološka tveganja, vezana na naravne in antropogene pritiske in tako omogočil čezmejno upravljanje z vodnimi viri.