Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Podpisana sodna poravnava med Mestno občino Nova Gorica, družbo GORICA splošno gradbeno podjetje d.d. - v likvidaciji, družbo Pozicija investicije in upravljanje d.o.o. in ostalimi družbami

DATUM OBJAVE 19. junij 2013
VIR Mestna občina Nova Gorica

Danes dopoldan so Matej Arčon, župan Mestne občine Nova Gorica, in Janez Artič, likvidacijski upravitelj, zastopnik družbe GORICA splošno gradbeno podjetje d.d. - v likvidaciji ter ostali zakoniti zastopniki družb podpisnic na Okrožnem sodišču v Novi Gorici podpisali sodno poravnavo, katere cilj je razrešitev vseh spornih razmerij med Mestno občino Nova Gorica in ostalimi podpisnicami poravnave.
Po dolgih letih že uvedenih sodnih postopkov in še več odprtih nerešenih zadev, ki bi potencialno lahko sprožale nove spore, sta obe strani dosegli poravnavo, ki je v enem paketu zaobsegla in hkrati tudi zaprla vse obstoječe sodne zadeve kot tudi druga odprta nerešena medsebojna vprašanja. S tem sta se izognili dolgoletnim sodnim sporom z negotovimi izidi in finančnimi posledicami.
Po podpisu poravnave bo Mestna občina Nova Gorica začela s takojšnjimi vknjižbami v zemljiško knjigo, v kar se bodo aktivno vključile stranke sodne poravnave. Mestna občina bo kot lastnik zemljišč aktivno pristopila k razreševanju problema funkcionalnih zemljišč prebivalcev (gre za določitev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam v Novi Gorici).
Predmet poravnave so nepremičnine v osrednjem delu mesta Nova Gorica in delno v Solkanu, na katerih občina s sklenitvijo poravnave pridobi lastninsko pravico in doseže izbris stavbne pravice, pridobi lastninsko pravico na omrežjih gospodarske javne infrastrukture (vodovodnih in kanalizacijskih instalacijah, omrežjih javne razsvetljave z vsemi kabli in vgrajenimi napravami ter na vseh napravah omrežij plinovoda, vročevoda, toplovoda, toplotnih postaj in podpostaj) ter potrebne služnosti za izrabo infrastrukture.
S sklenitvijo poravnave je mestna občina pridobila lastninsko pravico na površini več kot 160.000 m2 zemljišč v Novi Gorici, med katerimi je 2.000 zunanjih parkirnih mest, kar predstavlja večino parkirnih mest v mestu, lastninsko pravico na dveh garažnih hišah ob ulici Gradnikove brigade s 580 parkirnimi mesti in na dveh parkirnih hišah v Kareju VIII s 300 parkirnimi mesti. Uredi se tudi lastninska pravica na obeh objektih Zdravstvenega doma Nova Gorica, kar bo v nadaljevanju omogočilo vknjižbo etažne lastnine vsem etažnim lastnikom. S sklenitvijo poravnave je družba SGP, splošno gradbeno podjetje d.d. - v likvidaciji, priznala mestni občini lastninsko pravico na komunalni infrastrukturi v območju Zazidalnega načrta Pristava – Jug.
      S sklenitvijo poravnave se izbriše stavbna pravica na nepremičninah (ta obsega pravico gradnje garažnih hiš in večstanovanjskih stavb ter zidave nad in pod temi nepremičninami), mestna občina pa ob pridobitvi lastninske pravice postane tudi ekonomski lastnik nepremičnin.
Nadalje, s sklenitvijo poravnave mestna občina prevzame v hrambo razpoložljiv arhiv originalnih kupoprodajnih pogodb za več kot 50 nepremičnin v Novi Gorici (stanovanja, garaže, atriji), pri katerih še ni urejeno zemljiško-knjižno stanje. Dejanski lastniki so etažni lastniki, ki bodo listine lahko prevzeli na mestni občini in s tem pridobili osnovo za vknjižbo lastninske pravice.
Mestna občina Nova Gorica bo strankam poravnave v roku 120 dni izplačala nadomestilo v skupni višini 2.950.000,00 €.
Po podpisu poravnave bo Mestna občina Nova Gorica začela s takojšnjo vknjižbo s to poravnavo pridobljenih zemljišč v zemljiško knjigo, v kar se bodo aktivno vključile stranke sodne poravnave. Mestna občina bo kot lastnik zemljišč aktivno pristopila k razreševanju problema funkcionalnih zemljišč prebivalcev (gre za določitev pripadajočih zemljišč k večstanovanjskim stavbam v Novi Gorici).
Dosežena sodna poravnava je rezultat pripravljenosti obeh strani, ki pomeni izhod iz zapletenega in negotovega stanja v mestu Nova Gorica in omogoči nadaljnji postopek redne likvidacije družbe SGP GORICA.

Janez Artič                                                                         Matej Arčon
likvidacijski upravitelj                                                        župan
zastopnik družbe GORICA                                              Mestna občina Nova Gorica
splošno gradbeno podjetje d.d. - v likvidaciji
 Podpisana izjava v priponki:

izjava za javnost

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti