Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Skupna izjava Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica, GZS Območne zbornice za severno Primorsko in Mestne občine Nova Gorica o dogovoru glede odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za segment gospodarstva, industrijskih in skladi

DATUM OBJAVE 15. december 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

V letu 2014 je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica po skoraj dvajsetih letih sprejel popolnoma nov odlok na področju odmere nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Za razliko od prejšnjega predpisa slednji sloni na podatkih, ki so povzeti iz uradnih evidenc nepremičnin in ne več na podatkih o dejavnostih podjetij, ki so lastniki nepremičnine oz. njeni uporabniki, kar je v skladu z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97 in spremembe) ter pozivom Ministrstva za okolje in prostor in Ministrstva za finance občinam, z dne 17. 12. 2014, št. 35206-54/2014/1. Z novim odlokom je bilo tako potrebno uravnotežiti način odmere glede na nov sistem kot tudi uskladiti višino obremenitve v luči razvojnih ciljev občine.

Čeprav sistema nista primerljiva, se je pri pripravi odloka izhajalo iz simulacije primerjave izračunov s predpostavko, da se posamezne dejavnosti odvijajo v objektih, ki so za ta namen zgrajeni, ter iz simulacije primerjave višine odmere na enoto površine. Ob tem je mestna občina namenila posebno pozornost zmanjšanju obremenitve za storitvene, intelektualne, gostinske in druge dejavnosti, ki sodijo v urbana središča in ki so dejavnosti, ki se jih želi spodbujati skladno z razvojnimi cilji občine. Še posebej pa je pod drobnogled vzela prvo in drugo kakovostno območje, saj se na teh območjih nahaja največje število zavezancev.
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2015 pozorno spremljala odmero nadomestila, ker so tovrstne spremembe izjemno zahtevne, ker se je spremenil sistem zajemanja podatkov in ker obstaja še veliko stavb, ki v evidencah niso primerno zavedene. Uprava mestne občine si je zadala  nalogo, da bo ugotovila morebitne nepričakovane posledice z namenom, da se morebitna odstopanja za naslednje odmerno leto primerno odpravi.

Po dejansko izvedeni odmeri je bila uprava mestne občine tako iz naslova neposrednih pritožb posameznih podjetij kot preko Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in GZS Območne zbornice za severno Primorsko obveščena, da se je nekaterim podjetjem odmera nadomestila prekomerno zvišala. Zbornici sta v dogovoru z občino posredovali seznam referenčnih podjetij v podrobnejšo analizo občinski upravi, ki je prišla do naslednjih ugotovitev:

-        da je prišlo do prevelikega odstopanja obremenitve segmenta zazidanih stavbnih zemljišč za poslovni namen »industrijska raba in skladišča« v odnosu do drugih dejavnosti, ki se odvijajo na drugih vrstah zazidanih stavbnih zemljišč poslovnega namena,
-        da se je nekaterim podjetjem odmera zvišala zaradi spremembe območij, ki pa so začrtana tako, da so usklajena z veljavnim prostorskim aktom občine, kvaliteto dostopnosti do javnih funkcij v območju, kvaliteto dostopnosti do območja ter reliefnimi značilnostmi območja,
-        da so nekatera podjetja imela v  evidencah navedene podatke, ki niso odražali dejanskega stanja dejavnosti, ki so se v stavbah odvijale, v nekaterih primerih pa so bili podatki vezani celo na povsem drugo lokacijo,
-        da so bile pri večjem številu podjetij v neveljavnih evidencah navedene precej nižje površine zazidanih stavbnih zemljišč, kot so dejanske.
Glede na ugotovljeno sta obe zbornici skupaj z upravo mestne občine dosegli dogovor, da se zniža obremenitev stavb in delov stavb z namenom rabe »industrija« in »skladišče«.

Ob tem se uskladitev na kakovostnem območju za namen rabe »industrija« in »skladišče« izvede na način, da postane kakovostno območje 1 (torej osrednji del mestnega območja, kamor sodijo naselja Nova Gorica, Pristava, zahodni del Rožne Doline in južni del Solkana) manj zaželeno za morebitna nova vlaganja podjetij, katerih dejavnost terja ekstenzivno rabo površin. Obenem pa se obstoječim tovrstnim podjetjem obremenitve ne poveča prekomerno.

Zbornici sta podali pobudo, da se za potrebe razvoja gospodarstva v čim krajšem možnem času zagotovi ustrezna območja izven mestnega središča.  Skupno stališče obeh zbornic ter uprave Mestne občine Nova Gorica pa je, da je potrebno iz naslova spodbujanja umeščanja podjetij na temu primerna območja predvideti tudi ukrepe spodbujevalne narave, na kar se uprava mestne občine osredotoča pri pripravi dokumentov za pridobitev sredstev. Na osnovi slednjih bo k tem ukrepom možno intenzivneje pristopiti.

Dogovorjeno je bilo tudi, da se v letu 2016 predvidi prehodno obdobje z namenom uravnotežiti odstopanje obremenitve podjetij iz naslova nadomestila v leta 2015 za segment dejavnosti, ki se odvijajo v stavbah oz. stavbnih delih z namenom rabe »industrija« in »skladišča«.
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica, vsebuje navedene spremembe, in bo predložen v obravnavo mestnemu svetu na četrtkovi seji.


OOZ Nova Gorica
Zoran Simčič, predsednik

GZS OZ za severno Primorsko, Noba Gorica
Mag. Nevenka Volk Rožič, direktorica

Mestna občina Nova Gorica
Marko Tribušon, podžupan