Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Izvajanje projekta Občina po meri invalidov

DATUM OBJAVE 17. junij 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica je leta 2012 pridobila listino »Občina po meri invalidov«, ki jo podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, načrtno razvija, vzpodbuja in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin. Obenem ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanja pravic človeka in državljana. Na področju invalidske problematike v mestni občini so v osveščenosti doseženi pomembni premiki.

Do izteka akcijskega načrta za obdobje 2012 – 2015 so bile izvedene naslednje aktivnosti :

 • Gradnja varnih poti na ulici Gradnikove brigade in Delpinovi ulici je realizirana za gibalno-ovirane. V celoti za vse vrste invalidnosti (gibalna in senzorična oviranosti) sta rekonstruirana Bevkov trg v Novi Gorici vse do Erjavčeve ulice in ploščad pri restavraciji Vrtnica,
 • v letu 2015 se je zaključila investicija v Varstveno delovni center v Novi Gorici – Goriški center. V novi, namensko zgrajeni enoti v Novi Gorici, združuje dva programa – institucionalno varstvo v obliki bivalnih skupin in storitev vodenja, varstva in zaposlovanja pod posebnimi pogoji,
 • v okviru ureditve varnih poti v mestu Nova Gorica je bila izdelana celostna rešitev za vse vrste invalidov v Ščednah do Varstvenega delovnega centra Nova Gorica,
 • zagotovili smo dodatna sredstva za javni razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti v letu 2016,
 • že v letu 2015 se je upošteval predlog Sveta za invalide za povečanje deleža za invalidski šport iz 0,9% na 1,5%,
 • invalidske organizacije so preko Sveta za invalide sodelovale tako pri nadgradnji odloka za pripravo javnih razpisov za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, kot tudi pri pripravi predloga občinskega proračuna za leto 2015,
 • nakup prostorov za vzpostavitev Skupnostnega centra: Mestna občina Nova Gorica je začela urejati prostore za vzpostavitev Skupnostnega centra, kjer se bodo izvajali socialni programi (zavetišče za brezdomce, pro bono ambulanta, javna kuhinja, stanovanjske skupine…),
 • prenos dobrih praks iz Mestne občine Nova Gorica v ostale občine v regiji in spodbujanje aktivnosti v smislu zagotavljanja občine prijazne invalidom (občine Idrija, Tolmin, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica),
 • upoštevanje dokumenta Akcijski načrt občina po meri invalidov v strateškem dokumentu občine Trajnostna urbana strategija Mestne občine Nova Gorica,
 • možnost brezplačnega parkiranja na modrih conah,
 • podpiramo programe osebne asistence preko programa Javnih del in javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja socialne dejavnosti,
 • v občinski upravi so trenutno zaposleni trije delavci s statusom invalida, kar predstavlja 3% vseh zaposlenih,
 • Mestna občina Nova Gorica izvaja nalogo preko sofinanciranja programov pomoči na domu. Ta program se je uspešno izvajal tudi v letu 2015 in je pomembna opora invalidom in svojcem invalidov v domači oskrbi,
 • v Kulturnem domu Nova Gorica je bila nameščena indukcijska zanka, ki omogoča spremljanje prireditev osebam z okvaro sluha. Potekajo dogovarjanja za postavitev indukcijske zanke v SNG Nova Gorica,
 • za paraplegike in druge osebe z gibalnimi omejitvam je vpeljana storitev »knjiga na dom«, ki pomeni še en korak v smeri omogočanja dostopnosti knjižnega gradiva osebam z posebnimi potrebami,
 • preko Odbora za socialo in zdravstvo ter strokovnih služb Oddelka za družbene dejavnosti so bile invalidske organizacije vključene v pripravo dopolnilnih predlogov za    sprejemanje odlokov, arhitektonskih rešitev in javnih razpisov,
 • akcijski načrt Občina po meri invalidov je upoštevan pri strateškem dokumentu Trajnostna urbana strategija za mestno območje Mestne občine Nova Gorica - TUS.

Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na letošnji majski seji sprejel nov Akcijski načrt za invalide za obdobje 2016 – 2019, v katerem so zastavljeni novi cilji. Gre za aktivnosti, ki so že v izvajanju oziroma bodo v tem obdobju izvedene:

 • Prenovljena spletna stran Mestne občine Nova Gorica je prilagojena tudi za slepe in slabovidne,
 • ureja se povezava do novega VDC-ja na Sedejevi ulici v Novi Gorici  - varno in ustrezno vodenje za osebe s senzoričnimi in gibalnimi oviranostmi,
 • ureja se Rejčeva ulica v Novi Gorici – urejanje parkirnih mest za invalide v spodnjem delu ulice,
 • nov režim parkiranja pred občinsko stavbo in ureditev do sedaj neuporabnih oz. neustrezno urejenih parkirnih mest pred Goriško knjižnico Franceta Bevka,
 • urejanje parkirnih mest za invalide pri bazenu,
 • ureditev enega avtobusnega postajališča na Cankarjevi ulici,
 • v okviru javnega razpisa za izbiro izvajalca izbirne gospodarske javne službe je bil pogoj, da morajo imeti vsa vozila, vključno z vozilom tehnične rezerve, vgrajeno ročno preklopno rampo za invalide.