Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Predlog proračuna za leto 2004

DATUM OBJAVE 17. december 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica - Kabinet župana

Predlog proračuna je:
- razvojno naravnan
- odpira prostor mnogim kratkoročnim in dolgoročnim investicijam
- upošteva načelo prioritet
- ohranja programe, ki tečejo, v nespremenjenem obsegu
- prelaga kakšno investicijo ali investicijsko vzdrževanje, kjer ne gori voda, na boljše čase

Da bi usklajevanje proračuna potekalo kar se da objektivno, transparentno in do vseh enakopravno, smo najprej oblikovali sistem prioritet, ki je bil podlaga za selektivno uvrščanje postavk v proračun:

1. zakonske obveznosti
2. pogodbene oziroma iztožljive obveznosti
3. investicije, kot jih predvideva Načrt razvojnih programov
4. že začete investicije
5. projekti ki so vitalnega pomena za neko okolje, oziroma bi njihovo črtanje imelo škodljive posledice
6. postavke, ki imajo socialno konotacijo
7. postavke, ki se realizirajo na podeželju
8. postavke, ki niso parcialne oziroma zajamejo čim širši krog uporabnikov
Če je bilo potebno, so bili izločeni le tisti programi, ki so bili uvrščeni na dno tako sestavljene prednostne liste.

S čim argumentiramo oceno, da je letošnji proračun razvojno naravnan?

1. že omenjene investicije

2. povečana sredstva za:
* gospod. infrastrukturo, znotraj katere še posebej:
- urejanje stavbnih zemljišč- indeks 172,2 (od tega Solkanska obrtna cona 100
mio SIT)
- nakup stavbnih zemljišč- indeks 126,8
* razvojne programe iz evropskih strukturnih skladov- 110 mio. SIT
* strateške in izvedbene prostorske akte, ki so podlaga novih investicij in razvojnih
programov- indeks 160

3. ohranitev precejšnjih sredstev za :
* gospodarske subvencije (ki vključujejo povratna in nepovratna sredstva ter
pomoč kmetijstvu) -82 mio. SIT
* regijsko razvojno agencijo
* delovanje tehnološkega parka
* visoko šolstvo- 85 mio. SIT

Tudi pri področjih, kjer je indeks manjši od 100, nismo krnili tekoče porabe, gre bolj za to, da so se iztekle nekatere investicije, novih pa za drugo leto ne predlagamo, npr:

a) kultura (indeks – 87,6) - sredstva za tekočo dejavnost in programe ostajajo enaka letošnjim, ni pa skoraj nobenih vlaganj v objekte
b) šport (indeks – 73,4) - sredstva za športno dejavnost ostajajo na enakem nivoju, indeks je nižji, ker bodo odplačane investicije v športnem parku
c) mladinska dejavnost (indeks – 81,8) – tudi tu je indeks manjši zgolj zato, ker je skoraj zaključena investicija v objekt Mostovne, sredstva za samo mladinsko dejavnost pa ostajajo malenkost nižja od letošnjih in večja od lanskih
d) socialno varstvo (indeks – 94,7) – ker država še ni pristopila k sofinansiranju, se letos ni realizirala postavka "bivalne enote-dokumentacija", to so varovani prostori kot nadgradnja bodočega VDC, ki bo nadomestil neprimerno in utesnjeno delavnico v Solkanu. Iz istih razlogov te investicije ne moremo uvrstiti niti v proračun 2004. Če naredimo izračun brez te postavke ter brez postavke "ureditev prostorov za Center za pomoč na domu", ker smo to investicijo letos zaključili , vidimo, da so sredstva višja od letošnjih(indeks-104,4).