Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Objavljen je javni razpis za pomoč kmetijstvu

DATUM OBJAVE 05. april 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

V proračunu novogoriške mestne občine za leto 2022 je v ta namen rezerviranih 140 000 evrov, ki bodo razdeljeni upravičencem na podlagi prijav na javni razpis. Razpis je namenjen sofinanciranju ukrepov osnovne in dopolnilnih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, in sicer:

 • Za osnovno dejavnost:
  • Posodabljanje kmetijskih gospodarstev, med katere sodijo med drugim naslednje investicije: stroški nakupa kmetijske mehanizacije in opreme, stroški gradnje in adaptacije objektov za osnovno kmetijsko pridelavo, stroški nakupa in postavitve zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami,…
  • Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov, med katere med drugim sodijo stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije, stroški nakupa opreme za ograditev in pregrade pašnikov z ograjo, napajališč za živino,
 • Za predelavo in trženje (dopolnilne dejavnosti):
  • Naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih, med katere sodijo med drugim naslednje investicije: kmetijska mehanizacija in oprema, stroški izdelave projektne dokumentacije (PGD), gradbena in obrtniška dela, trajnejša oprema, promocija in izobraževanje,…
  • Trženje kmetijskih proizvodov in storitev ter nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti, med katere med drugim sodijo naslednje investicije: nakup opreme za konfekcioniranje in skladiščenje, opreme za prodajo v skladu z registracijo dejavnosti,…
  • Pokrivanje operativnih stroškov prevoza iz odročnih krajev, po katerem se sofinancirajo stroški organiziranega tovornega prevoza iz odročnih krajev.
  • Pokrivanje drugih operativnih stroškov – stroški prevoza pitne vode,
  • po katerem se sofinancirajo stroški prevoza pitne vode na območjih, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod.

Rok za prijave za osnovne dejavnosti je 30. maj 2022 do 12. ure, za dopolnilne dejavnosti pa 5. september 2022 do 12. ure. Vloge se oddajo osebno v sprejemno pisarno mestne občine v pritličju v sobo 12 ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica. Kot pravočasne se bodo upoštevale vloge, ki bodo prejete do navedenega datuma in ure. Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije.

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu številka 47/22 in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica www.nova-gorica.si. Na spletni strani mestne občine  je poleg javnega razpisa objavljena tudi razpisna dokumentacija, v kateri prijavitelji dobijo obrazce in navodila za prijavo na razpis.

V skladu z razvojno strategijo občine sodijo med prednostne dejavnosti v kmetijstvu vinogradništvo in vinarstvo, pridelava in predelava oljk, sirarstvo in turistične dejavnosti kmetijskih gospodarstev. Zaradi trenutnih razmer na širšem trgu z osnovnimi kmetijskimi pridelki in v lokalni samooskrbi pa so v letu 2022 med prednostnimi panogami tudi poljedelci.

Dodeljevanje teh pomoči kmetijstvu ni med zakonskimi obveznostmi lokalnih skupnosti, saj je z vstopom Slovenije v EU skrb za razvoj kmetijstva prevzela država. Lokalne skupnosti, ki se zavedajo pomembnosti te gospodarske panoge, pa so kljub temu vsa leta podpirale svoje kmetijske pridelovalce na področjih, ki jih zakonodaja lokalnim skupnostim še dovoljuje. Gre namreč za dejavnosti, ki poleg svoje osnovne funkcije zagotavljanja lokalno pridelane hrane, s svojo dejavnostjo skrbijo tudi za kulturno krajino. Tako lokalno pridelana hrana kot kulturna krajina pa sta s primerno promocijo pomemben dejavnik razvoja turizma.