Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Nova prometna ureditev Trubarjeve ulice v Novi Gorici

DATUM OBJAVE 21. december 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica je v sklopu projekta »Vzpostavitev povezanega kolesarskega omrežja Nova Gorica« zaključila s prenovo Trubarjeve ulice, med križiščem z Delpinovo ulico do navezave na kolesarsko/pešpot ob potoku Koren. Cilj celotnega projekta je zasnovati in oblikovati nove kolesarske povezave z namenom izboljšanja prometne varnosti in povečanja privlačnosti kolesarskega prometa. Trubarjeva ulica je eden izmed desetih odsekov, ki se prenavljajo v sklopu projekta.

Trubarjeva ulica spada med pomembnejše ulice šolskega in vrtčevskega okoliša OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, POŠ Kozara ter Vrtca Nova Gorica, kar pomeni, da dnevno to mestno območje obišče več kot tisoč otrok. Ker starši veliko otrok pripeljejo in odpeljejo z avtomobilom, so neurejene površine za pešce in kolesarje predstavljale prometno nevarnost za najranljivejšo skupino v prometu – otroke. Prenova Trubarjeve ulice tako obsega zmanjšanje hitrosti motornih vozil na 30 km/h, izboljšanje pogojev za hojo ter zoženje cestišča zaradi zagotavljanja kolesarskih površin.

Kolesarske površine so vzpostavljene kot pomožni kolesarski pas, kar predstavlja prvo takšno prometno ureditev na območju mesta Nova Gorica. Pomožni kolesarski pas je namenjen kolesarjem. V primeru srečanja dveh nasproti vozečih se vozil ga lahko voznik, v odsotnosti kolesarja, uporabi za umik. V primeru če je na kolesarskem pasu kolesar, pa mora voznik počakati in voziti za kolesarjem, saj slednjega ne sme ne prehiteti ne izsiliti. Takšna prometna ureditev se uporablja tam, kjer zaradi prostorske stiske ni mogoča nobena druga kolesarska ureditev. Ulični odsek Trubarjeve ulice prostorsko ni omogočal druge primernejše rešitve za vzpostavitev kolesarskih površin, zato smo zaradi zagotavljanja večje varnosti kolesarjev odvzeli prostor avtomobilom.

Poleg nove prometne ureditve odseka Trubarjeve ulice s križiščem z Delpinovo ulico je sedaj zagotovljena tudi univerzalna dostopnost za vse ranljive skupine, saj so robniki primerno znižani, urejene so površine za pešce ter kolesarje, postavljene pa so tudi nove vodilne taktilne oznake. Za večjo prijaznost ulice pa je bilo posajenih tudi deset novih dreves, ki bodo zmanjšala vpliv hrupa, izpustov CO2 ter v poletih mesecih nižala temperaturo okolice. Namen projekta je zmanjšanje odstotka uporabe motornega prometa in s tem zmanjšanje izpustov CO2. Prispevati želimo k čistejšemu bivalnemu okolju na eni strani, na drugi strani pa spodbujati med prebivalci športno-rekreacijsko kulturo in zdrav življenjski slog z urejenimi, varnimi in senčnimi površinami za hojo in kolo.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«. Tematski cilj 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifični cilj 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.

Banner, ki prikazuje novo prometno ureditev na Trubarjevi uliciBanner, ki prikazuje novo prometno ureditev na Trubarjevi uliciTrubarjeva ulica v Novi Gorici, na levi strani ulice so jasli, na desni pa bloki