Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 9. seje Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki je bila 24. septembra 2015

DATUM OBJAVE 24. september 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 9. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 24. SEPTEMBRA 2015 OB 14. URI


Dnevi red:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje mestnega sveta, ki je bila 2. julija 2015
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov
3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
4.    Poročilo o izvršenih sklepih
Sklep

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za gospodarstvo in sklep o imenovanju nadomestne članice odbora za gospodarstvo

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Center za socialno delo Nova Gorica

Sklep o imenovanju direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o razrešitvi s funkcije predsednice in članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada mestne občine Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2015 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2015 v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2015

Dodatni sklep

7.    Predlog Sklepa o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hubelj ter novem primarnem vodu

Sklep o ureditvi lastninskih razmerij na novi in stari vodarni na izviru Hubelj ter novem primarnem vodu

8.    Predlog Sklepa o odpisu osnovnih sredstev

Sklep o odpisu osnovnih sredstev

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG, d.o.o., Nova Gorica za leto 2014

Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG, d.o.o., Nova Gorica za leto 2014

Dodatni sklep

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica

Dodatni sklep

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške (prva obravnava)

Sklep, da se o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega sklada malega gospodarstva Goriške opravi druga obravnava

12.    Predlog Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015-2020 (druga obravnava)

Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020

14.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda za šport Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o potrditvi Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad za leto 2014 in potrditev Finančnega načrta za leto 2015

Sklep o odložitvi potrditve Letnega poročila Stanovanjskega sklada MONG – javni sklad za leto 2014 ter o sprejemu Finančnega načrta za leto 2015

16.    Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Lavričeva

Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Lavričeva

17.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015

Sklep o Dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v Mestni občini Nova Gorica v letu 2015

18.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015

Sklep o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1943/20 in 1943/21 k.o. Nova Gorica

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1943/20 in 1943/21 k.o. Nova Gorica

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5322/2 k.o. Šempas

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5322/2 k.o. Šempas

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5229/3 k.o. Šmihel

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 5229/3 k.o. Šmihel

22.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št 1943/16 k.o. Nova Gorica in parc. št. 2263/2 in 2335/2 k.o. Solkan

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št 1943/16 k.o. Nova Gorica in parc. št. 2263/2 in 2335/2 k.o. Solkan

23.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/19 k.o. Banjšice

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/19 k.o. Banjšice

24.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1291/7 k.o. Kromberk. 

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 1291/7 k.o. Kromberk

25.    Predlog Sklepa o podelitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1710 k.o. Bate

Sklep o podelitvi brezplačne stavbne pravice na nepremičnini parc. št. 1710 k.o. Bate

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti