Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. marca 2016

DATUM OBJAVE 10. marec 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVETSPREJETI AKTI 13. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 10. MARCA 2016 OB 14. URI


Dnevi red:

1.    Potrditev zapisnikov 4. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 15. decembra 2015, 12. seje mestnega sveta, ki je bila 21. januarja 2016 in 5. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 22. februarja 2016  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lokalna energetska agencija – GOLEA

Sklep o imenovanju v Nadzorni svet Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Čepovan

Sklep o imenovanju v strokovno komisijo za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Smernicami in priporočili za upravljanje, razvoj in trženje destinacije Nova Gorica – Nova doživetja

Sklep o seznanitvi s Smernicami in priporočili za upravljanje, razvoj in trženje destinacije Nova Gorica – Nova doživetja

7.    Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2015

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2015

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015 za MONG in o potrditvi Letnega plana aktivnosti po akcijskem načrtu LEK in njihovih učinkih za leto 2016 za MONG

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2015 za MONG in o potrditvi Letnega plana aktivnosti po akcijskem načrtu LEK in njihovih učinkih za leto 2016 za MONG

9.    Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Goriške (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za turizem Goriške

10.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016 (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2016

Dodatni sklep

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev v vrtcih

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev v vrtcih

13.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest v MONG

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest v MONG

14.    Predlog Odloka o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG (druga obravnava) 

Odlok o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta posodobitve, upravljanja in vzdrževanja omrežja javne razsvetljave na območju MONG

Dodatni sklep

15.    Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem za parc. št. 401/10 in 401/14 k.o. Kromberk

Sklep o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim stanjem za parc. št. 401/10 in 401/14 k.o. Kromberk

16.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2016

Sklep o Dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2016

17.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2016.

Sklep o Dopolnitvi letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2016

18.    Predlog Sklepa o potrditvi osnutka razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG izven naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna dolina in Pristava

Sklep o potrditvi osnutka razpisne dokumentacije za izbiro izvajalca lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG izven naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna dolina in Pristava


 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti