Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22. junija 2017

DATUM OBJAVE 22. junij 2017
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET

SPREJETI AKTI 27. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA, KI JE BILA V ČETRTEK, 22. JUNIJA 2017, OB 14. URI


Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 26. seje mestnega sveta, ki je bila 25. maja 2017      

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Branik

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

5C. Predlog sklepov v zvezi z izvedbo projekta "Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks"

Sklep o ne sprejemu predloga sklepov v zvezi z izvedbo projekta Vzpostavitev vozlišča kreativnih praks v objektu Remize

6. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovnega ter finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2016 in Poslovnega ter finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017

7. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

Sklep o sprejemu Letnega poročila za leto 2016 JP Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica

8. Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

9. Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016

10. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013–2016 in Programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2013–2016 in Programom Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti Nova Gorica za obdobje 2017-2020

11. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

12. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo v najem poslovnih prostorov v občinski stavbi za nedoločen čas

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo v najem poslovnih prostorov v občinski stavbi za nedoločen čas

13. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG (prva obravnava)

Sklep o izvedbi druge obravnave predloga Odloka o sofinanciranju kulturni projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

15. Predlog Sklepa o sprejemu Celostne prometne strategije MONG

Sklep o sprejemu Celostne prometne strategije MONG

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti MONG

17. Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v MONG

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v MONG

18.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MONG

Sklep o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda v MONG

19.    Predlog Sklepa o seznanitvi z namero, da MONG prične s postopkom za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1057 k. o. Kromberk

Sklep o seznanitvi z namero, da MONG prične s postopkom za ustanovitev brezplačne stavbne pravice na zemljišču parc. št. 1057 k. o. Kromberk

.

 

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti