Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 34. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 15. marca 2018 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 20. marec 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

SPREJETI AKTI 34. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE NOVA GORICA,
KI JE BILA 15. MARCA 2018 OB 14. URI


Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 33. seje mestnega sveta, ki je bila 1. februarja 2018
       
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Sklep o sprejemu Poročila o izvršenih sklepih 33. seje Mestnega sveta Mestne očine Nova Gorica, ki je bila 1. februarja 2018

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorice Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z dokumentom Ocena poslovanja HIT, d.d., Nova Gorica v letu 2017 in dokumentom Ključne investicije v letu 2018  

Sklep o seznanitvi z dokumentom Ocena poslovanja HIT, d.d., Nova Gorica v letu 2017 in dokumentom Ključne investicije v letu 2018

7.    Končno poročilo o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 10067 – Sofinanciranje otroških in mladinskih programov in projektov v letu 2016

8.    Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2017

Sklep o seznanitvi s poročilom delu Nadzornega odbora MONG v letu 2017

9.    Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 – Telovadnica Dornberk

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izvedbo investicijskega projekta na proračunski postavki 10153 – Telovadnica Dornberk

10.    Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG

Sklep o spremembi Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v MONG

11.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javnega službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG in Program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG  

Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG in Program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG

13.    Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (druga obravnava)

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o podaji soglasja z odtujitvijo dela kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutskega parka z vilo   

Sklep o podaji soglasja z odtujitvijo dela kulturnega spomenika lokalnega pomena Rafutskega parka z vilo

Dodatni sklep

14A.   Predlog sklepa o seznanitvi z »Dogovorom o uporabi nacionalnih predpisov za postopke javnih naročil Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)«

Sklep o seznanitvi z »Dogovorom o uporabi nacionalnih predpisov za postopke javnih naročil Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) in Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)« / »Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (Slo) e Občina Šempeter-Vrtojba (Slo)«

15.    Predlog Sklepa o Dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnin premoženjem v letu 2018 – rebalans 1  

Sklep o Dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem v letu 2018 – rebalans 1

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 4909/5 k. o. Branik.  

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra parc. št. 4909/5 k.o. Branik


 

 

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti