Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 5. maja 2022 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 11. maj 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1.    Potrditev zapisnikov 9. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 10. marca 2022 in 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. marca 2022

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
 
4.    Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

7.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – Rebalans I (skrajšani postopek)

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2021

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

10.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2021 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022 ter imenovanju revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2022

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica za leto 2021

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2022

14.    Predlog Sklepa o določitvi števila članov svetov krajevnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

16.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega načrta dostopnosti Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

17.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št.  2257/6, k.o. 2303 Solkan

19.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za spodnjo etažo poslovilnega objekta na pokopališču v Stari Gori

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju zakupa dela parcele parc. št. 229/1 in dela parcele parc. št. 1260/1 obe k.o. Trnovo

21.    Predloga Sklepov o določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica za leto 2021

22.    Predlogi Sklepov o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov za leto 2021.

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti