Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 7. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 19.6.2003 ob 14.uri

DATUM OBJAVE 19. junij 2003
VIR Mestna občina Nova Gorica

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 5. 2003

2. Poročilo o izvršenih sklepih 6. seje mestnega sveta z dne 22. 5. 2003


3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Kadrovske zadeve (hitri postopek)
Kadrovske zadeve

5. Občinske nagrade in priznanja (hitri postopek)
Občinske nagrade in priznanja

5.A
Odlok o koriščenju sredstev proračunske rezerve

5.B
Sklep o neodplačnem sprejemu poslovnega deleža in ustanovitvenem vložku v družbi Primorski tehnološki park d.o.o.

5.C
Sklep o zavrnitvi predloga koncesionarja Adriaplin d.o.o. Ljubljana za potrditev spremembe povprečne prodajne cene plina

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, za območje Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999 in srednjeročnega družbenega plana občine Nova Gorica za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega leta 1990, 1993, 1995, 1996, 1998 in 1999, za območje Mestne občine Nova Gorica

7. Predlog odloka o lokacijskem načrtu za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (prva obravnava)
Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov (hitri postopek)
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za dostopno cesto do centralnega odlagališča odpadkov

8. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) industrijska cona Bukovica – Volčja Draga (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) industrijska cona Bukovica – Volčja Draga

9. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) Parkovšče (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) Parkovšče

10. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za spremembo zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) Rožna Dolina III. (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave za spremembo zazidalnega načrta (občinski lokacijski načrt) Rožna Dolina III.

11. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi Gorici (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave za zazidalni načrt (občinski lokacijski načrt) ob železniški postaji v Novi Gorici

12. Predlog sklepa o sprejemu poročila Politehnike Nova Gorica za leto 2002 (hitri postopek)
Sklep o sprejemu poročila Politehnike Nova Gorica za leto 2002

13. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) Solkanski Soški park (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave za ureditveni načrt (občinski lokacijski načrt) Solkanski Soški park

14. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Nova Gorica

15. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (hitri postopek)
Sklep o sprejemu programa priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice

16. Predlog pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

17. Predlog sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture (hitri postopek)
Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

18. Predlog sklepa o višini žepnine (hitri postopek)
Sklep o višini žepnine

19. Predlog sklepa o sklenitvi pogodbe o uporabi parkirnih avtomatov med družbo Mestne storitve d.o.o. ter lastnikom avtomatov LF 3M, Ljubljanska cesta 24a, Kranj (hitri postopek)
Sklep o sklenitvi pogodbe o uporabi parkirnih avtomatov med družbo Mestne storitve d.o.o. ter lastnikom avtomatov LF 3M, Ljubljanska cesta 24a, Kranj

20. Predlog odloka o oglaševanju (prva obravnava)
Sklep, da se o predlogu odloka o oglaševanju opravi druga obravnava

21. Predlog odloka o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica (prva obravnava)
Sklep, da se o odloku o spremembi odloka o gospodarskih javnih službah v občini Nova Gorica opravi druga obravnava

22. Predlog sklepa o prodaji zemljišča del parc.št. 420/245 k.o. Kromberk (hitri postopek)
Sklep o prodaji zemljišča del parc.št. 420/245 k.o. Kromberk

23. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc.št. 1537/6 in parc.št. 1537/18 k.o. Solkan (hitri postopek)
Sklep o prodaji zemljišča parc.št. 1537/6 in parc.št. 1537/18 k.o. Solkan

24. Predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 2668/3 k.o. Solkan (hitri postopek)
Predlog sklepa o zamenjavi zemljišča parc.št. 2668/3 k.o. Solkan za zemljišče parc.št. 1380/7 in parc.št. 1380/8 k.o. Solkan (hitri postopek)
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra nad zemljiščem parc.št. 2668/3 k.o. Solkan in Sklep o zamenjavi zemljišča parc.št. 2668/3 k.o. Solkan za zemljišče parc.št. 1380/7 in parc.št. 1380/8 k.o. Solkan

25. Predlog sklepa o določitvi cene plina (hitri postopek)

26. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov.
Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti