Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 8. septembra 2022 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 22. september 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. junija 2022 in 39. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. julija 2022
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov
3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov
4. Poročilo o izvršenih sklepih
5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva ter imenovanju nadomestne članice v Svet zavoda Gimnazija Nova Gorica
Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru proračunskih sredstev za leto 2021 v Krajevni skupnosti Dornberk
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru proračunskih sredstev za leto 2021 v Krajevni skupnosti Dornberk
7. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izvrševanjem sklepa in predlogov iz nadzora nad proračunsko postavko 07084 – izgradnja kanalizacije Branik in nad proračunsko postavko 07242 – izgradnja ČN Branik v letu 2019
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izvrševanjem sklepa in predlogov iz nadzora nad proračunsko postavko
8. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)
Odlok o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju splošne družinske medicine v osnovni zdravstveni dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Dodatni sklep mestnega sveta

9. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »Visokošolsko in raziskovalno Primorske« (skrajšani postopek)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju ustanoviteljskih pravic in organizaciji ter delovanju zavoda »Visokošolsko in raziskovalno Primorske«
10. Predlog Sklepa o redni likvidaciji zavoda »Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske«
Sklep o redni likvidaciji zavoda »Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske«
11. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023, za leto 2021
Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023, za leto 2021
12. Predlog Sklepa o sprejemu sprememb in dopolnitev Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 – 2023
Sklep o sprejemu sprememb in dopolnitev Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 – 2023
13. Predlog Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)
Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica
14. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnega zavoda Vrtec Nova Gorica
15. Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica (hitri postopek)
Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica
16. Predlog Odloka o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)
Odlok o spremembah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica
17. Predlog Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - jug (hitri postopek)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o pripravi odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob železniški postaji - jug
18. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1
19. Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanem zakupu za nepremičnino s parc. št. 3406/1, k.o. Grgar
Sklep o podaji soglasja k podaljšanem zakupu za nepremičnino s parc. št. 3406/1, k.o. Grgar
20. Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju zakupa za dele nepremičnin s parc. št. 347/1, 348/1 in 349/1, vse k.o. Šmaver
Sklep o podaji soglasja k podaljšanju zakupa za dele nepremičnin s parc. št. 347/1, 348/1 in 349/1, vse k.o. Šmaver
21. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2308/1 k.o. Čepovan
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2308/1 k.o. Čepovan
22. Predlog Sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1046/14 k.o. Trnovo
Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 1046/14 k.o. Trnovo
23. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za parcele št. 1103/1, 1103/16 in 1103/17, vse k.o. Kromberk
Sklep o lokacijski preveritvi za parcele št. 1103/1, 1103/16 in 1103/17, vse k.o. Kromberk