Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

7. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. maja 2015 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 14. maj 2015
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-21/2015-3
Nova Gorica, 13. maj 2015 


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. maja 2015 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 6. seje mestnega sveta, ki je bila 9. aprila 2015


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Dodatna odgovora

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju dodatne predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju direktorja Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o razrešitvi s funkcije predsednice in članice Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2015 (hitri postopek)

Odloka o rebalansu proračuna Mestna občina Nova Gorica za leto 2015 ter obrazložitev

Skrajšana obrazložitev na postavkah splošnega in posebnega dela ter Načrta razvojnih programov rebalansa proračuna MONG za leto 2015

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v letu 2015

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem v letu 2015


7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas – del poslovnega prostora na Delpinovi 8, Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas – del poslovnega prostora na Delpinovi 8, Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2014, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG 

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2014, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG  ter obrazložitev 

Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici v letu 2014

Univerza v Novi Gorici - Letni program dela za leto 2015

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko – poročilo o izvajanju visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Multimedijske komunikacije

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko – letno poročilo 2014

Vsebinsko poročilo VIRS Primorske za leto 2014 ter Program dela za leto 2015


9.    Poročilo o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad Prvačino

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad Prvačino ter obrazložitev

Poročilo o pregledu stanja odvodnjavanja v povezavi s plazovitostjo terena na območju naselja Gradišče nad Prvačino

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Turistične zveze – TIC Nova Gorica, za leto 2014

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Turistične zveze – TIC Nova Gorica, za leto 2014 ter obrazložitev

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2014

Finančno poročilo Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2014

Letno poročilo Turistične zveze – TIC Nova Gorica, za leto 2014

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega poročila javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., za leto 2014

Sklep o sprejemu Poslovnega poročila javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., za leto 2014 ter obrazložitev

Poslovno poročilo javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., za leto 2014

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske, d.o.o., Nova Gorica, za leto 2014

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu RRA Severne Primorske, d.o.o., Nova Gorica, za leto 2014 ter obrazložitev

Letno poročilo o delu RRA Severne Primorske, d.o.o., Nova Gorica, za leto 2014

13.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o., za leto 2014

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o., za leto 2014 ter obrazložitev

Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o., za leto 2014

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2015

Sklep o sprejemu Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014 in o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta sklada za leto 2015 ter obrazložitev

Poročilo neodvisnega revizorja

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2014

Bilanca stanja na dan 31.12.2014

Mnenje o skladnosti sheme de minimis pomoči »Finančne spodbude Javnega sklada gospodarstva Goriške«

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada za malo gospodarstvo Goriške za leto 2015

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške o sprejemu Poslovnega in finančnega načrta JSMGG za leto 2015

Sklep nadzornega sveta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške o sprejemu Letnega poročila JSMGG za leto 2014

15.    Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu na območju MONG (prva obravnava)

Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

16.    Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

17.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Statut javnega zavoda Goriška Lekarna Nova Gorica

18.    Predlog Sklepa o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v vrtcu in osnovnih šolah

Sklepa o porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let v vrtcu in osnovnih šolah ter obrazložitev

Predlogi porabe presežkov prihodkov nad odhodki v posameznih javnih zavodih 

19.    Izhodišča za pripravo celostne prometne strategije

Sklep o seznanitvi z regionalno Celostno prometno strategijo čezmejne Goriške regije ter obrazložitev

Celostna prometna strategija čezmejne Goriške regije

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 4902/3 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 4902/3 k.o. Branik

Grafični prikaz

21.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1335/6 k.o. Nova Gorica

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 1335/6 k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Grafični prikaz

22.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc 4905/9 k.o. Branik

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc 4905/9 k.o. Branik ter obrazložitev

Grafični prikaz

23.    Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 5322/1 k.o. Šempas

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 5322/1 k.o. Šempas ter obrazložitev

Potrdilo o parceli

24.    Predlog Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnine parc. št. 540/2, 500/2, 500/3, 499/14, 7670/1 in 7670/2 k.o. Dornberk.

Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnine parc. št. 540/2, 500/2, 500/3, 499/14, 7670/1 in 7670/2 k.o. Dornberk ter obrazložitev

Potrdilo o parceli
Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti