Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

29. seja Mestnega sveta Mestne občina Nova Gorica, ki bo v četrtek, 28. septembra 2017 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 14. september 2017
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-19/2017-3
Nova Gorica, 14. september 2017    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 29. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 28. septembra 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 28. seje mestnega sveta, ki je bila 27. julija 2017      

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Dijaški dom Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP KENOG d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo JP KENOG d.o.o. Nova Gorica za leto 2016

Poročilo za ustanovitelja

7.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta MONG – končno poročilo

Sklep o sprejemu Lokalnega energetskega koncepta MONG – končno poročilo ter obrazložitev

Lokalni energetski koncept MONG – končno poročilo

Lokalni energetski koncept MONG – povzetek

Soglasje o skladnosti predloga Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine Nova Gorica, Ministrstvo za infrastrukturo

8.    Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odloka o dopolnitvi Odloka o imenih ulic in trgov v mestu Nova Gorica ter obrazložitev

Grafična situacija

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG

Obrazložitev odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG

Priloga 2

Odlok o OPN MONG (neuradno prečiščeno besedilo z označenimi spremembami)

Priloga 1 z označenimi spremembami

10.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi ekonomske cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji soglasja k spremembi ekonomske cene socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ter obrazložitev

Priloge

11.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog porabe k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki

12.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v MONG za leto 2018 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v MONG za leto 2018

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG

15.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (prva obravnava).  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti