Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 11. februarja 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 09. februar 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 0110—0003/2021-1
Nova Gorica, 28. januar 2021  

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 11. februarja 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

2.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

3.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (skrajšani postopek).

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Posebni del

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2021 – 2024

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2021 – rebalans 1

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2021 – rebalans 1

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2021 ter obrazložitev

 

Razširitev predloga dnevnega reda s točkami:

4.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta javnega podjetja Mestne storitve, Javno podjetje za urejanje mesta, d. o. o., Nova Gorica

Predlog ugotovitvenega sklepa in sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Osnovna šola Šempas

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda SNG Nova Gorica

Predlog sklepa o imenovanju kandidatov za strokovni svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika voljenih funkcionarjev Mestne občine Nova Gorica v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

5.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec
 
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 07.289 – vodovod Sedovec

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020 ter obrazložitev

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letih 2019 in 2020

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Argumentacija predloga ustrezne stopnje izobrazbe za mesto direktorja javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ureditvi pogrebne in pokopališke dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti