Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

6. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. junija 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 08. junij 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0009/2023-1
Nova Gorica, dne 8. junija 2023

Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v četrtek, 22. junija 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 5. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 25. maja 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga I

Priloga II

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju dodatnih članov v Komisijo za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta dostopnosti 2021 - 2024 Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta dostopnosti 2021 - 2024 Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 ter obrazložitev

Poročilo o izvedenih aktivnostih Akcijskega načrta dostopnosti 2021 - 2024 Mestne občine Nova Gorica za leto 2022

7. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 ter obrazložitev

I. Splošni del

I. Splošni del – obrazložitev

II. Posebni del

II. Posebni del – obrazložitev proračunski postavk

II. Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

III. Načrt razvojnih programov 2023 – 2026

III. Obrazložitev Načrta razvojnih programov 2023 – 2026

Rebalans I proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 po funkcionalni klasifikaciji

Predlog Sklepa o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 - Rebalans I ter obrazložitev

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2023 – rebalans 1, junij 2023

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z zemljišči za leto 2023 – rebalans 1, junij 2023

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo

8. Predlog Sklepa o določitvi sejnin za člane nadzornih svetov javnih podjetij v lasti Mestne občine Nova Gorica

Sklep o določitvi sejnin za člane nadzornih svetov javnih podjetij v lasti Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica z vidnimi popravki

Priloge

10. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 - 2023, za leto 2022

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 - 2023, za leto 2022 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023, za leto 2022, junij 2023

Podatki javnih zavodov s področja kulture, Javnega sklada RS za področje kulturnih dejavnosti, drugo

Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023

Spremembe in dopolnitve lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019 - 2023

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

12. Predlog Sklepa o potrditvi Pogodbe o izvajanju aktivnosti na projektu Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica, ki se sklepa med Javnim zavodom GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO)«

Sklep o potrditvi Pogodbe o izvajanju aktivnosti na projektu Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica, ki se sklepa med Javnim zavodom GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica in Evropskim združenjem za teritorialno sodelovanje »Območje občin: Comune di Gorizia (I), Mestna občina Nova Gorica (SLO) in Občina Šempeter-Vrtojba (SLO) ter obrazložitev

Pogodba o izvajanju aktivnosti na projektu Evropska prestolnica kulture 2025, Nova Gorica

13. Predlog Sklepa o dopolnitvi družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o.

Sklep o dopolnitvi družbene pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o. ter obrazložitev

Družbena pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o.

14. Predlog Sklepa o podaji soglasja Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina k zadolževanju

Sklep o podaji soglasja Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina k zadolževanju ter obrazložitev

15. Predlog Sklepa o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2022

Sklep o soglasju za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina za leto 2022 ter obrazložitev

Sklep sveta zavoda št. 06/13-2023 z dne 23. 2. 2023

Razširitev predloga dnevnega reda v 5. točki, in sicer s podtočkama:

Sklep o ugotovitvi prenehanja mandata članu mestnega sveta ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu mestnega sveta ter obrazložitev

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti