Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

7. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. julija 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 06. julij 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet


Številka: 0110-0010/2023-3
Nova Gorica, dne 6. julija 2023


Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v četrtek, 20. julija 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 6. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 22. junija 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o potrditvi mandata nadomestni svetnici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu svetniku Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu družbe Primorski tehnološki park d.o.o. za leto 2022 z datumom marec 2023

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu družbe Primorski tehnološki park d.o.o. za leto 2022 z datumom marec 2023 ter obrazložitev

Poročilo o delu družbe Primorski tehnološki park d.o.o. v letu 2022, z datumom marec, 2023

7. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2022, z datumom junij 2023

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega podjetja KENOG d.o.o. za leto 2022, z datumom junij 2023 ter obrazložitev

Letno poročilo 2022, Javno podjetje KENOG d.o.o., junij 2023

Poročilo za ustanovitelja, Nova Gorica 26. 6. 2023

8. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023 ter obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1. do 30. 6. 2023 – posebni del

9. Predlog Sklepa o podaji soglasja javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. k zadolževanju

Sklep o podaji soglasja javnemu podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d. d. k zadolževanju ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

Sklep o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Sveta zavoda Javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica, št. 8/2023 z dne 29. 6. 2023

11. Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica - UMAKNJENA

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica ter obrazložitev

12. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans 1, dopolnitev julij 2023

Sklep o sprejemu dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2023 – Rebalans 1, dopolnitev julij 2023 ter obrazložitev

Obrazec 1; Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja – dopolnitev

Obrazec 2a; Načrt razpolaganja z zemljišči – dopolnitev

13. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.št. 2353/2 in 2341/2 k.o. Čepovan in parc.št. 5453/3 k.o. Šempas

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičninah parc.št. 2353/2 in 2341/2 k.o. Čepovan in parc.št. 5453/3 k.o. Šempas ter obrazložitev

Priloga 1: Izris Piso k. o. Čepovan

Priloga 2: Izris Piso k. o. Šempas

Predlog umika 11. točke s predloga dnevnega reda :

-    »Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica«.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Samo Turel
Župan

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti