Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Sprejeti akti 41. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 18. uri

DATUM OBJAVE 18. oktober 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 8. septembra 2022
2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov
3. Poročilo o izvršenih sklepih
4. Predlog Sklepa o ugotovitvi občinskega interesa za ustanovitev Centra zelenih tehnologij in o potrditvi družbene pogodbe
Sklep o ugotovitvi občinskega interesa za ustanovitev Centra zelenih tehnologij in o potrditvi družbene pogodbe

5. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP) »Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030«
Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP) »Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030«

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 19. 9. 2022
Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 19. 9. 2022

7. Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica

8. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 26. 9. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 26. 9. 2022
Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 26. 9. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 26. 9. 2022

9. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2021
Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2021

10. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja osnovnošolskega izobraževanja
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja osnovnošolskega izobraževanja

11. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

12. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

14. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1
Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1

Dodatni sklep

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2326/2 k.o. Čepovan
Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2326/2 k.o. Čepovan

16. Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za neodplačno pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s parc.št. 317/1 k.o. Rožna Dolina
Sklep o ugotovitvi javnega interesa za neodplačno pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s parc.št. 317/1 k.o. Rožna Dolina

17. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnem računu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021
Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnem računu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021