Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

35. seja Mestnega sveta Mestne očine Nova Gorica, ki bo dne 19. aprila 2018 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 05. april 2018
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-12/2018-3
Nova Gorica, 5. aprila 2018     


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 18/17 in 80/17) sklicujem 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 19. aprila 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 34. seje mestnega sveta, ki je bila 15. marca 2018     

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep v zvezi z imenovanjem direktorja javnega zavoda Goriška Lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja OŠ Dornberk ter obrazložitev

Skleo o negativnem mnenju k imenovanju ravnateljice javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

7.    Predlog Sklepa o sprejetju Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017

Sklep o sprejetju Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017, Nova Gorica, februar 2018

Poslovni in finančni načrt Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018, Nova Gorica, marec 2018

Sklep št. 014-8/2014-53 z dne 22.3.2018  in poročilo z dne 22.3.2018 Nadzornega sveta o stališču do Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018

Sklep Nadzornega sveta  o predlogu imenovanja revizorja za revidiranje letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2018, št. 014-8/2014 - 50 z dne 31.1.2018

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna agencija, Nova Gorica, za leto 2017

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna agencija, Nova Gorica, za leto 2017 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2017, februar 2018

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2017 in podatki iz izkaza poslovnega izida za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2018

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2018 ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2017

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki za leto 2018

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnih prostorov za nedoločen čas v IV. nadstropju stavbe MONG

Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za oddajo poslovnih prostorov za nedoločen čas v IV. nadstropju stavbe MONG ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2017

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2017 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017, za leto 2017

13.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Tabela s predlogi porabe

14.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o OPN MONG (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

49. in 83. člen Odloka o OPN Mestne občine Nova Gorica

Javno naznanilo o objavi predloga sprememb Odloka o občinskem prostorskem načrtu
 
16.    Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 – rebalans 1 – dopolnitev april 2018

17.    Predlog Sklepa o podaji predhodnega soglasja KS Kromberk-Loke za menjavo  nepremičnin parc. št. 381/3 k. o. Kromberk za parc. št. 383/6 iste k. o.

Sklep o podaji predhodnega soglasja KS Kromberk-Loke za menjavo  nepremičnin parc. št. 381/3 k. o. Kromberk za parc. št. 383/6 iste k. o. ter obrazložitev

Grafični prikaz

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti