Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

15. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 28. maja 2020 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 14. maj 2020
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

Številka: 900-7/2020-3          
Nova Gorica, 14. maj 2020    

 

V A B I L O

 

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

 

v ČETRTEK, 28. maja 2020 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 23. aprila 2020

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter obrazložitev

6.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2019

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2019

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2019 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2019

Podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju 01.01.2019 – 31.12.2019 in podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2019

8.    Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki ter obrazložitev

Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki

9.    Predlog Sklepa o potrditvi Sklepa župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020 glede subvencioniranih prevozov pitne vode

Sklep o potrditvi Sklepa župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020 glede subvencioniranih prevozov pitne vode ter obrazložitev

Sklep župana št. 007-9/2016-7 z dne 24. 4. 2020

10.    Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 322-26/2015-21 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s pooblastilom za opravljanje nalog spodbujanja razvoja turizma Turistični zvezi Nova Gorica

Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica št. 322-26/2015-21 z dne 16. 6. 2016 v zvezi s pooblastilom za opravljanje nalog spodbujanja razvoja turizma Turistični zvezi Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, št. 322-26/2015 z dne 16.6.2016

11.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu (prva obravnava)

Odlok o spremembi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu – sprememba maj 2020

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Soške vile v Solkanu

12.    Poročilo o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za prvo četrtletje leta 2020.

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij ter s kratko obrazložitvijo izvedenih aktivnosti v prvem tromesečju leta 2020 za vse investicije v proračunu MONG za leto 2020 ter obrazložitev

Tabela: Realizacija NRP na dan 31. 3. 2020

 

Gradivo za točko 8 boste prejeli naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 
 
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti