Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

24. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 11. marca 2021 ob 15. uri

DATUM OBJAVE 25. februar 2021
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 0110-0004/2021-2
Nova Gorica, 25. februar 2021

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 11. marca 2021 ob 15. uri
v konferenčni dvorani Pinta v Perli.

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 22. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 4. februarja 2021 in 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 11. februarja 2021

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Dodatni odgovori - priloga 1

Dodatni odgovori - priloga 2

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Predlog sklepa o imenovanju kandidata za strokovni svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet Zavoda Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica (GOLEA, Nova Gorica)

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dom upokojencev Gradišče

Predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica

Predlog sklepa o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Čepovan

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 – investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 – investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad proračunsko postavko 10052 – investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad transfernimi prihodki, sredstvi iz državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad transfernimi prihodki, sredstvi iz državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74 ter obrazložitev

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad transfernimi prihodki, sredstvi iz državnega proračuna ter EU v letu 2019 – konto 74

8.    Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Elaborat za pripravo odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo

Priloga 1:  Besedilni del - prometno omrežje

Priloga 2: Besedilni del - kanalizacijsko omrežje

Priloga 3: Besedilni del - vodovodno omrežje

Priloga 4: Besedilni del - omrežje javnih površin

Priloga 5: Besedilni del - omrežje objektov ravnanja z odpadki

Priloga 6: Karta 1 – prometno omrežje

Priloga 7: Karta 2 – kanalizacijsko omrežje

Priloga 8: Karta 3 – vodovodno omrežje

Priloga 9: Karta 4 – omrežje javnih površin

Priloga 10: Karta 5 – omrežje objektov ravnanja z odpadki

9.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

10.    Predlog Sklepa o zmanjšanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

Sklep o zmanjšanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Akcijskega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica 2021-2024

Sklep o sprejemu Akcijskega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica 2021-2024 ter obrazložitev

Akcijski načrt dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica 2021-2024

Preglednica ukrepov 1: Dostopnost splošno

Preglednica ukrepov 2: Dostopnost prostora

Preglednica ukrepov 3: Dostopnost informacij

Preglednica ukrepov 4: Dostopnost storitev

Priloga – opredelitev posegov glede na pravne podlage

12.    Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Grafična priloga

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica – rebalans 1, dopolnitev marec 2021

13.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1524/19 k. o. Prvačina

Sklepa o ukinitvi javnega dobra na parc. št. 1524/19 k. o. Prvačina ter obrazložitev

Grafična priloga 1

Grafična priloga 2

14.    Predlog Sklepa o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina

Sklep o podaji soglasja za zadolževanje Javnemu zavodu za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter obrazložitev
 
Predlog zapisnika 23. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (1. točka) vam bo posredovan naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

   
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti