Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

41. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 13. oktobra 2022 ob 18. uri

DATUM OBJAVE 29. september 2022
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0010/2022-3
Nova Gorica, 29. septembra 2022


Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v četrtek, 13. oktobra 2022 ob 18. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

 • 1. Potrditev zapisnika 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 8. septembra 2022
 • 2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Dodatni odgovori

 • 3. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

 • 4. Predlog Sklepa o ugotovitvi občinskega interesa za ustanovitev Centra zelenih tehnologij in o potrditvi družbene pogodbe

Sklep o ugotovitvi občinskega interesa za ustanovitev Centra zelenih tehnologij in o potrditvi družbene pogodbe ter obrazložitev

Predstavitev Centra zelenih tehnologij

Osnutek družbene pogodbe gospodarske družbe Center zelenih tehnologij, raziskave in razvoj d.o.o.

 • 5. Predlog Sklepa o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP) »Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030«

Sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP) »Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030« ter obrazložitev

Dokument identifikacije investicijskega dokumenta (DIIP) »Revitalizacija gradu Rihemberk – s postopno obnovo kulturnega spomenika do leta 2030«

 • 6. Predlog Sklepa o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 19. 9. 2022

Sklep o seznanitvi s finančnimi podatki o stanju investicij v proračunu Mestne občine Nova Gorica za obdobje od 1. 1. 2022 do 19. 9. 2022 ter obrazložitev

Realizacija NRP na dan 19.9.2022

 • 7. Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

 • 8. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Pravilniku o dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 26. 9. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 26. 9. 2022

Sklep o podaji soglasja k Pravilniku o dopolnitvi Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica z dne 26. 9. 2022 in k dopolnitvi kadrovskega načrta javnega zavoda za leto 2022 z dne 26. 9. 2022 ter obrazložitev

Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o notranji organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest Javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica

Katalog delovnih mest

Organigram

Organizacijska shema in kadrovski načrt za leto 2022 – 2. dopolnitev

 • 9. Predlog Sklepa o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2021

Sklep o soglasju k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Sklep sveta Javnega zavoda za šport Nova Gorica z dne 29. 8. 2022

 • 10. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja osnovnošolskega izobraževanja

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov s področja osnovnošolskega izobraževanja ter obrazložitev

 • 11. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

 • 12. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

 • 13. Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023 ter obrazložitev

 • 14. Predlog Sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1

Sklep o dopolnitvi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2022 – rebalans 1 – dopolnitev oktober 2022

Načrt razpolaganja:

Izsek iz PISO - parc. št. *357/2 in. *357/7 obe k.o. Osek

Izsek iz PISO - parc. št. 440/6 k.o. Rožna Dolina

Izsek iz PISO - parc. št. 297/9 k.o. Lokve

Izsek iz PISO - parc. št. 2326/2 k.o. Čepovan

Izsek iz PISO - parc. št. 1260/18 k.o. Lokovec

Načrt pridobivanja:

Izsek iz PISO - del parc. št. 4920/4 k.o. Šmihel

Izsek iz PISO – del parc. št. 3456/2 in 3453/3 obe k.o. Branik

Izsek iz PISO - del parc. št. 710/2, 710/3 in 711/2 vse k.o. Dornberk

Izsek iz PISO – del parc. št. 714/2 in 971/5 obe k.o. Dornberk

Izsek iz PISO – parc. št. 1105/24 k.o. Kromberk

Izsek iz PISO – del parc. št. 50/1, 50/12 in 50/4 ter parc. št. 50/6 vse k.o. Prvačina

Izsek iz PISO – del parc. št. 66/12, 66/11, 62/18 in 62/20 vse k.o. Prvačina

Izsek iz PISO - parc. št. 317/1 k.o. Rožna Dolina

Izsek iz PISO - parc. št. 940/30 k.o. Trnovo

 • 15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2326/2 k.o. Čepovan

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 2326/2 k.o. Čepovan ter obrazložitev

PISO izris – parc. št. 2326/2 k.o. Čepovan

 • 16. Predlog Sklepa o ugotovitvi javnega interesa za neodplačno pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s parc.št. 317/1 k.o. Rožna Dolina

Sklep o ugotovitvi javnega interesa za neodplačno pridobitev lastninske pravice na nepremičnini s parc.št. 317/1 k.o. Rožna Dolina ter obrazložitev

PISO izris – parc. št. 317/1 k.o. Rožna Dolina

 • 17. Predlog Sklepa o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnem računu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom o opravljenem splošnem nadzoru Zaključnem računu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Končno poročilo o opravljenem splošnem nadzoru zaključnega računa Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Dopis nadzornega odbora

Preložitev seje

Umik s predloga dnevnega reda:

- točke 13: »Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2023«

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

dr. Klemen Miklavič
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti