Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka ipd.). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. novembra 2023 ob 16. uri

DATUM OBJAVE 09. november 2023
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica
Mestni svet

Številka: 0110-0013/2023-3
Nova Gorica, dne 9. novembra 2023


Vabilo

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 80/17 in 16/21) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v četrtek, 23. novembra 2023 ob 16. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. oktobra 2023

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju manjkajočega člana Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika v Svet zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica, s področja dela zavoda ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Šolski center Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Načrt razvojnih programov 2024 - 2027

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2024 - 2027

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2024 in 2025

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, občine Ajdovščina in občine Brda za leti 2024 in 2025

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2024

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2024

Obrazec št. 2b: Načrt razpolaganja s stavbami in deli stavb za leto 2024

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2024

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2024 ter obrazložitev

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 ter obrazložitev

Splošni del

Splošni del – obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 po funkcionalni klasifikaciji

Posebni del

Posebni del – obrazložitev proračunskih postavk

Posebni del – obrazložitev po programski klasifikaciji

Načrt razvojnih programov 2025 - 2028

Obrazložitev načrta razvojnih programov 2025 - 2028

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leti 2024 in 2025

Kadrovski načrt Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica, občine Ajdovščina in občine Brda za leti 2024 in 2025

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2025 ter obrazložitev

Obrazec št. 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2025

Obrazec št. 2a: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2025

Obrazec št. 2c: Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo za leto 2025

Sklep o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Nova Gorica v letu 2025 ter obrazložitev

7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica v grafični obliki

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/15)

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 88/15) v grafični obliki

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 8/16)

8. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o dopolnitvi Odloka o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog Odloka o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o avtotaksi prevozih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2024

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2024

11. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025

Sklep o sprejemu Letnega program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leti 2024 in 2025

12. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2024

Sklep o sprejemu Letnega programa sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2024 ter obrazložitev

Letni program sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2024

Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2025

Sklep o sprejemu Letnega programa sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2025 ter obrazložitev

Letni program sofinanciranja kulturnih projektov na področju varstva nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica za leto 2025

13. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu

Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Kamnolom SIA v Solkanu ter obrazložitev

Dnevni red se razširi z dodatno 6A točko:

Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica, št. stavbe 340, k.o. 2304 Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi, s katero se za nedoločen čas odda v najem poslovni prostor v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica, št. stavbe 340, k.o. 2304 Nova Gorica ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Samo Turel
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti